Chemap Agro s.r.o.

První zkušenosti s mořidlem Systiva v ozimé pšenici

14. 07. 2017 Ing. Matúš Czakó, Ing. Stanislav Malík; BASF Choroby Zobrazeno 131x

Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu - „První nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jedná se o fungicidní mořidlo, které zabezpečuje ochranu obilnin proti listovým chorobám v počátečních růstových fázích. Příchod této jedinečné technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem Systiva®, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti, zda jsou výrobcem deklarované možnosti ochrany cestou moření osiva vůbec možné.

Agronutrition

Přípravek Systiva® je v České republice registrován pro použití ve všech druzích obilnin, ale jeho první uvedení na trh bylo zaměřeno na použití v jarním a ozimém ječmeni. Zde je registrace proti celé řadě houbových patogenů, kde dokáže Systiva® v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek a typu odrůd zabezpečit ochranu až do fáze BBCH 39. Poté je vhodné aplikovat vhodný fungicid.

Dnes je možné říci, že výsledky pěstování ječmene mořeného se Systiva® předčily očekávání. Za poslední roky pěstitelé jarního i ozimého ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva® neodzkoušela. Mnozí si přípravkem Systiva® moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Z praktických zkušeností lze konstatovat, že Systiva® svým dlouhodobým účinkem dokáže zcela nahradit v ječmeni minimálně jedno ošetření klasickým fungicidem na list.

O spokojenosti s účinností svědčí každoročně narůstající plochy ječmenů mořených s fungicidním mořidlem Systiva®.

Po úspěšném zavedení přípravku Systiva® v ječmeni se nyní připravuje i zavedení pro použití v ozimé pšenici. V současné době máme založenou sérii pokusů pro ověření účinnosti a hlavně optimálního dávkování přípravku Systiva® v ozimé pšenici. Pokusy jsou zaměřené na choroby pat stébel a počáteční výskyt listových chorob. V současné době máme k dispozici řadu výsledků, které ukazují výrazné fyziologické působení přípravku Systiva® na počáteční růst a vývoj ozimé pšenice (viď tabulku a obr. 3). Na většině lokalit byl zjištěn v jarním období výrazně lepší stav porostu, včetně pozitivního vlivu na výšku nadzemní hmoty, kořenové soustavy a počtu odnoží. Některé poznatky jsou uvedené na přiložených obrázcích.

Obr. 1: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 4. 4. 2017
Obr. 1: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 4. 4. 2017

Obr. 2: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 20. 4. 2017
Obr. 2: Výrazně lepší zapojení porostu po zimě na variantě ošetřené přípravkem Systiva®, foceno 20. 4. 2017

Obr. 3: Výrazně lepší fyziologické působení přípravku Systiva® oproti testovaným variantám, foceno 4. 5. 2017
Obr. 3: Výrazně lepší fyziologické působení přípravku Systiva® oproti testovaným variantám, foceno 4. 5. 2017
hodnocení: Mgr. Ivana Svačinová, ZVÚ Kroměříž, 4.5. 2017

Tab. 1: Fyziologické působení přípravku Systiva® na počáteční růst a vývoj ozimé pšenice


Počet odnoží

Délka kořenů (cm)

Výška rostliny (cm)

Kontrola

4,2

8,5

35,1

Kinto® Duo 200 ml/100 kg

5,5

10

37,8

Systiva® + Kinto® Duo 100 + 200 ml/100 kg

6,3

11,4

38,9

Difenoconazole + fludioxonil + sedaxane 200 ml/100 kg

4,2

8,9

36,4

Zavčasu vás seznámíme s výsledky pokusů, včetně hlavního doporučení. Dle dosavadních zkušeností bude s největší pravděpodobností doporučováno na 100 kg osiva 100–150 ml Systiva® + 200 ml Kinto® Duo.

Benefity:

  • díky AgCelence® efektu podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky pro růst,
  • poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku vegetace,
  • vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy,
  • udržuje porosty zdravé od podzimního období,
  • výraznější podzimní odnožování,
  • zlepšuje přezimování,
  • udržuje skvělou startovací pozici porostu do jara,
  • šetří čas a zjednodušuje pěstování ječmene a pšenice - už neřešíte riziko nesjízdnosti pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu.

Vyzkoušejte si nyní první nepostřikový fungicid Systiva® také v ozimé pšenici.

Související články

Průzkum napadení ozimé řepky hlízenkou obecnou v roce 2017

20. 07. 2017 Ing. Milena Bernardová; ZS Kluky Choroby Zobrazeno 135x

Plíseň dostane na banjo. Forte.

27. 06. 2017 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Choroby Zobrazeno 345x

Proč byste měli vyzkoušet nový fungicid

25. 06. 2017 Ing. Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 391x

Fuzariózy obilnin (růžovění klasů obilnin)

23. 06. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 448x

Cestování první třídou

23. 06. 2017 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 195x

Další články v kategorii Choroby

detail