Chemap Agro s.r.o.

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 135x

Kvalitní pekařská jakost A, vysoký výnos zrna, vysoká odolnost vůči chorobám a velmi dobrá zimovzdornost jsou charakteristické vlastnosti nové odrůdy ozimé pšenice LG Imposanto.

Agronutrition

Byla zaregistrována v České republice v březnu 2017 po úspěšném absolvování registračních zkoušek ÚKZÚZ v letech 2014–2016. LG Imposanto bylo zkoušeno pod označením NIC10-6030-A v základním sortimentu. Byla vyšlechtěna v Německu společností Limagrain GmbH na šlechtitelské stanici v Rosenthalu. Držitelem šlechtitelských práv je Limagrain Europe.

Kvalitní pekařská jakost

Po tříletém zkoušení pro registraci bylo LG Imposanto zařazeno do jakostní kategorie A. Jedná se o odrůdu s vysokou objemovou hmotností, vysokým a stabilním pádovým číslem, středně vysokým obsahem N-látek, velmi dobrou a stabilní hodnotou Zelenyho testu, s vysokou vazností mouky a vysokou objemovou výtěžností pečiva. Pro ověření kvality u zpracovatele bylo LG Imposanto současně dva roky testováno ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko). Ověřování probíhalo v letech 2014 a 2016 s výborným hodnocením základních parametrů i reologie těsta. Závěrečné hodnocení ze mlýna je A+ s tím, že se jedná o ideální pšenici pro samostatné mletí.

Vysoký výnos zrna

Vysoký výnos zrna dosáhlo LG Imposanto ve všech ročnících registračních zkoušek v letech 2014–16. Vysoký a vyrovnaný výnos byl i ve všech výrobních oblastech v neošetřené i ošetřené variantě pěstování. Na první množitelské ploše v ČR v roce 2016 byl výnos 9,95 t/ha. LG Imposanto má středně velké zrno se středně vysokou HTZ. Klas je dlouhý, počet zrn v klasu je střední.

Agronomické vlastnosti a pěstování

Polopozdní odrůda LG Imposanto má dobrou odnožovací schopností. Středně vysoké rostliny mají vysokou odolnost vůči poléhání. Vzhledem k těmto skutečnostem je doporučeno použití pouze nižší dávky morforegulátoru růstu pro srovnání odnoží a zpevnění stébla. Podle stavu porostu lze také podpořit odnožování přípravky na bázi CCC v dávce 0,5 l/ha v růstové fázi BBCH 21–23.

LG Imposanto je vhodné pro pěstování ve všech výrobních oblastech. Vzhledem k výbornému zdravotnímu stavu lze pěstovat po obilnině i kukuřici, snáší také pozdní setí. Má vysokou odolnost vůči všem klasovým chorobám, a také padlí travnímu na listu. Velmi dobrá je odolnost proti rzi plevové, rzi pšeničné a chorobám pat stébel. Dobrou odolnost má vůči braničnatkám na listu a DTR. Odrůda LG Imposanto má také velmi dobrou odolnost proti vyzimování.

Pro ošetření fungicidy je nutné vzít v úvahu infekční tlak chorob a odolnost odrůdy proti těmto chorobám. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení zdravotního stavu lze doporučit systém jednoho ošetření a to od začátku sloupkování do začátku metání. Vzhledem k tomu, že odrůda reaguje na vyšší intenzitu pěstování zvýšením výnosu, lze současně doporučit i intenzívní technologii pěstování se dvěma fungicidy. První ošetření v růstové fázi BBCH 29-37 tj, konec odnožování až začátek sloupkování, druhé ošetření v růstové fázi 51-59 tj. metání. Významné hospodářské vlastnosti, včetně odolnosti vůči chorobám jsou uvedeny v tabulce 4.

Osivo pro založení množitelských ploch bude k dispozici z letošní sklizně. K dispozici bude i omezené množství osiva ve stupni C1.

Tab. 1: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 1: Kvalita zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 2: Výsledky testování kvality ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko, 2014 a 2016)
Tab. 2: Výsledky testování kvality ve mlýně v Kyjově (Goodmills Česko, 2014 a 2016)

Tab. 3: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 3: Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 4: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)
Tab. 4: Významné hospodářské vlastnosti v registračních zkouškách ÚKZÚZ (2014–16, ČR)

Tab. 5: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí
Tab. 5: Termín setí a výsevek (MKS/ha) podle výrobních oblastí

www.limagrain-cereals.cz

Související články

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 326x

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 166x

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 256x

Význam celistvosti rostlin pro šlechtění

23. 04. 2017 Ing. Ladislav Bláha, CSc., Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 275x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail