Chemap Agro s.r.o.

Toreador s adrenalinem v každé buňce

08. 06. 2017 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 255x

Nabídka výkonných odrůd řepky ozimé na českém trhu je bohatá. Dominují hybridy, což přesně kopíruje poptávku a nároky pěstitelů. V dlouhodobém srovnání výnosů jsou právě hybridy spolehlivější zárukou zisku, plastičtější termínem výsevu i nárokem na pěstitelské podmínky. Zkrátka disponují mnoha nadstavbovými přednostmi, které jsou výsledkem heterózního efektu. Některé hybridní odrůdy dokážou maximálně využít podzimní vegetaci k tvorbě efektivní kořenové soustavy.

Agronutrition

Posledních deset let jsme svědky zásadních inovací v rámci hybridizace, jejichž autorem je společnost Limagrain. Prvním důležitým počinem byl popis genu zodpovědného za vyšší odolnost šešulí proti pukání. Zásadní maličkost, která pojišťuje úrodu i českých pěstitelů. Arsenal byl vedle této vlastnosti také prvním reprezentantem hybridů odolných fómě. Jeho DNA obsahuje gen Rlm7, jež v kombinaci s minoritními geny zajišťuje odrůdě rezistenci Phoma lingam. Posledním velkým počinkem je využití genotypu R54, který je zodpovědný za odolnost žloutence vodnice. Ale to vše jsou drobné šlechtitelské úspěchy, jejichž cílem není nic jiného, než generovat hybridy s nadstandardním výnosovým potenciálem. Poslední roky registračních zkoušek ÚKZÚZ jasně deklarují Limagrain jako šlechtitele nejvýnosnějších hybridů. Po úspěšné registraci hybridu Astronom v roce 2014, přišel o rok později další, opět vítězný, hybrid Alicante. Jelikož zcela ovládl výnosové tabulky v prvním roce registrace, výsledkem 132 % v roce 2015 přesvědčil k okamžité registraci ve zkrácené lhůtě. Alicante je raný, středně vzrůstný hybrid s genem Rlm7, tedy odolný fómě a také pukání šešulí. V průměru let 2014–2016 obhájil své kvality výnosem 6,29 t/ha v chladné a 6,59 t/ha v teplé oblasti (ÚKZÚZ, SDO). Srovnání výnosů v základní a intenzivní agrotechnice v loňském 2016 skončil absolutním vítězstvím (tab. 1).

Tab. 1: Výnos semen odrůd ozimé řepky v SDO IA 2015/16 (Výsledky pokusů SPZO, Hluk 2016)

Odrůda

Výnos semen (t/ha)

Průměr všech využitelných pokusných lokalit

Základní agrotechnika

Intenzivní agrotechnika

Alicante

5,64

6,25

Allison

5,28

6,05

Nimbus

5,14

5,90

Silver

5,18

5,67

Oriolus

4,80

5,64

DK Exception

4,73

5,64

Marathon

5,00

5,63

Sidney

4,93

5,61

DK Exssence

4,49

5,61

Inspiration

4,76

5,61

DK Expression

4,76

5,60

+další odrůdy, celkem 28, viz. sborník Hluk 2016, str. 20

průměr

4,72

5,49

Alicante je dle nezávislého hodnocení nejvýnosnějším raným hybridem na trhu. Shrneme li i jeho agronomické vlastnosti, přináší pěstiteli náskok v jakékoli technologii i pěstitelské oblasti. Nepatří mezi extrémně vzrůstné hybridy. Podzimní vývoj je průměrně rychlý, není náročný na morforegulační zásahy. Po zimě je naopak vegetace prudká, velmi rychle „přečtete“ stav porostu. Využívá rychle a efektivně silný kořenový systém. Jeho zdravotní profil je velmi dobrý. Schopnost přezimovat prezentoval v polském COBORU. V loňské mrazivé zimě patřil mezi nejlépe hodnocené se ztrátou 17 % jedinců (oproti 58 % maximu). Opravdu velkou výhodou je jeho indiferentní chování v chladných a teplých podmínkách. Velmi dobře prospívá v intenzivní ale i základní agrotechnice jak ostatně potvrzuje i tabulka pokusů SDO IA 2016. Poskytuje prokazatelně vysoký výnos nezávislý na klimatických podmínkách, nezávislý na úrovni vstupů. Alicante je z nabídky LG hybridů nejranější, se dříve jmenovanými atributy patří skutečně k základu odrůdové skladby bez rizika. A navíc je tolerantní viru žloutenky vodnice.

Graf 1 přímo ukazuje rozdíl hektarového zisku mezi vybranými hybridy v ÚKZÚZ na základě průměru výnosů za roky 2015 a 2016 na všech pokusných lokalitách. Tedy v chladné i teplé oblasti. Náskok hybridu Alicante je výmluvný. Pozornost věnovaná srovnání hybridů v našich podmínkách nezávislými institucemi se vyplatí.

Graf 1: Výnos semen ozimé řepky (ÚKZÚZ 2015-16)
Graf 1: Výnos semen ozimé řepky (ÚKZÚZ 2015-16)

LG řepky jsou velmi chytrou volbou a už řadu sezon pěstitele ujišťují o svých kvalitách především na běžných plochách. To je podstatné. Alicante má ten nejlepší předpoklad uspět i v praxi. Vždyť Alicante je španělské město a symbolem Španělska je korida. Toreador je synonymem hrdosti, houževnatosti a vůle vítězit. S adrenalinem v každé buňce je takové i Alicante.

www.lgseeds.cz

Související články

Odrůdy ozimé řepky pro nový zásev

12. 06. 2017 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 326x

Sheriff - nově registrovaná odrůda ozimé pšenice

10. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 166x

LG Imposanto - Nově registrovaná pekařská pšenice

09. 06. 2017 Ing. Václav Blažek, CSc.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 135x

Význam celistvosti rostlin pro šlechtění

23. 04. 2017 Ing. Ladislav Bláha, CSc., Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 275x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail