Chemap Agro s.r.o.

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 167x

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone a tak byl i obchodní balík prodáván.

Agronutrition

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce tohoto vynikajícího řešení. Jde tedy o herbicid určený pro preemergentní ošetření řepky, jehož inovace spočívá v tom, že kombinuje 3 účinné látky - metazachlor, dimethenamid-P a clomazone v moderní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

Unikátní formulace ZC

Jedinečnost této formulace spočívá ve stabilizování účinných látek clomazone a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání se suspenzním koncentrátem účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky a sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti. Společnost BASF tak může nabídnout na trhu jediný trojsložkový herbicid určený k preemergentní ochraně řepky s vysokou účinností na plevele a selektivitou k pěstované řepce.

Složení přípravku Nimbus® Gold

Účinná látka

Obsah

Dávka při aplikaci 2,0 l/ha

metazachlor - suspenzní koncentrát

200 g/l

400 g/ha

dimethenamid-P - stabilizace v kapsulích

200 g/l

400 g/ha

clomazone - stabilizace v kapsulích

40 g/l

80 g/ha

Nízká fytotoxicita

Účinná látka clomazone bývá často zmiňována v souvislosti s vybělením vzcházejících rostlinek řepky, a tím snížením potenciálního výnosu ošetřených porostů. Za určitých podmínek dochází k těkání této účinné látky a kromě poškození samotné řepky mohou být zasaženy i okolní necílové porosty. V pokusech BASF byl porovnáván vliv přípravků Nimbus® Gold a Butisan® Max (který neobsahuje účinnou látku clomazone) na výnos řepky ozimé. Získané výsledky prokázaly, že clomazone stabilizovaný v ZC formulaci vykazuje nízkou úroveň fytotoxicity a Nimbus® Gold neovlivňuje negativně výnos pěstované řepky. Podobně byla sledována vzdálenost po větru od ošetřovaného porostu standardními CS formulacemi clomazonu a ZC formulací v přípravku Nimbus® Gold a stupeň poškození sousedících porostů. Těkavost clomazonu ve formulaci ZC byla o 50 % nižší než je tomu ve standardních formulacích. Přestože tedy přípravek obsahuje účinnou látku clomazone, pro pěstovanou řepku a okolní porosty je bezpečný a riziko vybělení se minimalizuje.

Kombi efekt - účinnost za sucha a na různě zpracovaných půdách

Herbicidy nabízené společností BASF jsou unikátní díky kombinaci účinných látek metazachlor a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené technologii je doplňuje další partner (v případě přípravku Nimbus® Gold je to clomazone). Výhodou doplnění metazachloru, který účinkuje zejména na klasické spektrum plevelů (heřmánky, rozrazily, hluchavky, ptačinec…) o dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, mák) a též zajištění účinnosti za nepříznivých podmínek. Clomazone obsažený navíc v Nimbus® Gold zvyšuje účinnost na svízel, brukvovité a ptačinec.

Díky rozdílnému způsobu příjmu účinných látek vzcházejícími plevely působí metazachlor (příjem hlavně kořeny a klíčícími rostlinkami) a dimethenamid-P (příjem hlavně kořeny, hypokotylem a děložními listy) společně a přinášejí vyšší spolehlivost kontroly plevelného spektra. To znamená, že účinek je zajištěn i u plevelů, které klíčí z hlubších vrstev - plevely, které uniknou jedné účinné látce, jsou zastaveny látkou druhou. Dochází ke kompletnímu zastavení růstu plevelů vzcházejících z různé hloubky. Toto je Kombi efekt - spolehlivá kontrola plevelů nezávislá na rozdílných podmínkách.

Účinné látky dimethenamid-P a metazachlor mají rozdílnou pohyblivost v půdě. Metazachlor zůstává ve svrchní části ornice, dimethenamid-P je pohyblivější a dostane se hlouběji do půdního profilu. I za podmínek nedostatku srážek po aplikaci je díky Kombi efektu zajištěna účinnost na plevele vzcházející z hloubky 4–8 cm, v případě dostatečných srážek a tím zvýšené mobility dimethenamidu-P jsou zasaženy plevely v hloubce až 12 cm. To zaručuje účinnost herbicidů BASF i za snížených vláhových podmínek. Kombi efekt tedy zvyšuje účinnost na široké spektrum plevelů i v podmínkách nedostatku srážek po setí řepky ozimé, kdy běžné preemergentní herbicidní řešení selhává.

Kombi efekt navíc přináší také vysokou spolehlivost kontroly plevelů v různě zpracovaných půdách obsahujících posklizňové zbytky. Bezorebné technologie zanechávají více posklizňových zbytků na povrchu po přípravě seťového lůžka, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální půdní účinností, neboť účinné látky jsou vázány do organické hmoty slámy a účinnost herbicidů se tím snižuje. Kombinace dimethenamidu-P a metazachloru přináší výhodu oproti samotné aplikaci MTZ z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě a nižší sorpci na organickou hmotu posklizňových zbytků.

Nimbus® Gold - nejúčinnější preemergentní řešení nezávislé na podmínkách sezony

  • Inovativní herbicidní formulace šetrná k řepce
  • Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám
  • Účinkuje při nedostatečných srážkách a na různých druzích půd

Účinnost a doporučeni k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek v moderní ZC formulaci je proti širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 2,0–2,25 l/ha (viz graf porovnání účinnosti 2,5 vs 2,0 l/ha Nimbus® Gold). Herbicid účinkuje jak proti klasickému spektru plevelů jako jsou heřmánky, svízel, rozrazily, hluchavky nebo ptačince, tak ale díky obsaženému dimethenamidu-P na kokošku, penízek, úhorník, hulevník, vlčí mák a kakosty.

Graf: Porovnání herbicidní účinnosti Nimbus® Gold v dávce 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Graf: Porovnání herbicidní účinnosti Nimbus® Gold v dávce 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Pokusy BASF Evropa, 2009–14, preemergentní ošetření

Související články

Postemergentní regulace plevelů v kukuřici: důvody a možnosti

26. 05. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 428x

Čisté pole je vizitkou každého pěstitele

24. 05. 2017 Ing. Eva Kabylová; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 194x

Rychlejší než blesk

06. 05. 2017 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 220x

Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách

02. 05. 2017 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 487x

Regulace plevelů v kukuřici - současný stav a výhled do budoucna

25. 04. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 485x

Další články v kategorii Plevele

detail