Chemap Agro s.r.o.

Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku

Latinský název: Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Hostitelské rostliny

Mák

Popis

Černě jsou polyfágní, primárně saprofytické houby (Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum), které napadají zejména oslabené rostliny. Na máku se vyskytují převážně v období dozrávání. Původci mohou napadat listy, stonky i makovice.
Na listech a stoncích se vytvářejí olivové až černohnědé, většinou koncentricky zónované skvrnky. Ty zpravidla nemají žádný negativní vliv na vývoj rostliny.
Na makovicích se vytvářejí drobné zasychající tmavé skvrnky, které později přecházejí v souvislé povlaky. Za vlhka se skvrny pokrývají sametovým, olivově zbarveným myceliem patogena. Největší význam má (stejně jako u helmintosporiózy makovic) prorůstání mycelia patogena do makovice. Vlivem infekce dochází k postupné hnilobě semen a kumulaci mykotoxinů ve sklizeném produktu. Kromě toho může dojít k dalšímu rozvoji černí i v období posklizňového uskladnění infikovaného semene.

Životní cyklus

Infekce mechanicky poškozených pletiv všech částí rostliny konidiemi patogena v období oslabení činnosti kořenové soustavy - nedostatek kyslíku v půdě, poškození kořenů suchem, období dozrávání rostliny.

Práh škodlivosti

Zdroj infekce Posklizňové zbytky napadených rostlin v půdě.

Nepřímá ochrana

Dobrá péče o zapravení posklizňových zbytků máku včetně dostatečného časového odstupu při jeho pěstování. Vyrovnaná výživa.

Fungicidy

BUMPER SUPER  Koupit přípravek  |  CARAMBA    | 
Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail