Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku

Latinský název: Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák

Popis

"Černě jsou polyfágní, primárně saprofytické houby (Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum), které napadají zejména oslabené rostliny. Na máku se vyskytují převážně v období dozrávání. Původci mohou napadat listy, stonky i makovice. Na listech a stoncích se vytvářejí olivové až černohnědé, většinou koncentricky zónované skvrnky. Ty zpravidla nemají žádný negativní vliv na vývoj rostliny. Na makovicích se vytvářejí drobné zasychající tmavé skvrnky, které později přecházejí v souvislé povlaky. Za vlhka se skvrny pokrývají sametovým, olivově zbarveným myceliem patogena. Největší význam má (stejně jako u helmintosporiózy makovic) prorůstání mycelia patogena do makovice. Vlivem infekce dochází k postupné hnilobě semen a kumulaci mykotoxinů ve sklizeném produktu. Kromě toho může dojít k dalšímu rozvoji černí i v období posklizňového uskladnění infikovaného semene."

Životní cyklus

Zdrojem infekce jsou posklizňové zbytky napadených rostlin v půdě. Infekce mechanicky poškozených pletiv všech částí rostliny se šíří konidiemi patogena v období oslabení činnosti kořenové soustavy - nedostatek kyslíku v půdě, poškození kořenů suchem, období dozrávání rostliny.

Nepřímá ochrana

Dobrá péče o zapravení posklizňových zbytků máku včetně dostatečného časového odstupu při jeho pěstování. Vyrovnaná výživa.

Chemická ochrana

Cílené ošetření se zpravidla neprovádí - býva spojeno se zásahem např. proti plísní máku či bílé plísnivosti máku.

Preventivní aplikace fungicidů se uskutečnujě před květem nebo v období kvetení.

Fungicidy

ALTERNO    |  BUMPER SUPER    |  CARAMBA  Koupit přípravek  |  TOPREX    | 
Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail