Chemap Agro s.r.o.

Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku

Latinský název: Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák

Popis

Černě jsou polyfágní, primárně saprofytické houby (Alternaria spp., Stemphylium botryosum - teleom. Pleospora herbarum, Cladosporium herbarum), které napadají zejména oslabené rostliny. Na máku se vyskytují převážně v období dozrávání. Původci mohou napadat listy, stonky i makovice.
Na listech a stoncích se vytvářejí olivové až černohnědé, většinou koncentricky zónované skvrnky. Ty zpravidla nemají žádný negativní vliv na vývoj rostliny.
Na makovicích se vytvářejí drobné zasychající tmavé skvrnky, které později přecházejí v souvislé povlaky. Za vlhka se skvrny pokrývají sametovým, olivově zbarveným myceliem patogena. Největší význam má (stejně jako u helmintosporiózy makovic) prorůstání mycelia patogena do makovice. Vlivem infekce dochází k postupné hnilobě semen a kumulaci mykotoxinů ve sklizeném produktu. Kromě toho může dojít k dalšímu rozvoji černí i v období posklizňového uskladnění infikovaného semene.

Životní cyklus

Infekce mechanicky poškozených pletiv všech částí rostliny konidiemi patogena v období oslabení činnosti kořenové soustavy - nedostatek kyslíku v půdě, poškození kořenů suchem, období dozrávání rostliny.

Práh škodlivosti

Zdroj infekce Posklizňové zbytky napadených rostlin v půdě.

Nepřímá ochrana

Dobrá péče o zapravení posklizňových zbytků máku včetně dostatečného časového odstupu při jeho pěstování. Vyrovnaná výživa.

Fungicidy

BUMPER SUPER  Koupit přípravek  |  CARAMBA    | 
Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Ve vlhkém období se na tobolkách vytváří výrazný povlak mycelia, v suchém období jsou příznaky nevýrazně (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail