Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Alternariová skvrnitost peckovin

Latinský název: Alternaria spp.
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Peckoviny

Popis

Na listech jsou viditelné okrouhlé šedohnědé až černé skvrny, které často mají žlutý okraj. Napadené pletivo zasychá a v listech se objevují trhliny.

Životní cyklus

Choroba přezimuje na napadených listech.

Nepřímá ochrana

Preventivní odstranění napadeného listí.

Chemická ochrana

Fungicidní ošetření při prvních příznacích.
detail