Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Alternariová skvrnitost rajčete

Latinský název: Alternaria solani
Slovenský název: Alternária rajčiaková, hnědá skvrnitost listov rajčiakov, alternarioza rajčiakov
Německý název: Dürrfleckenkrankenheit die Tomate
Anglický název: Early blight of tomato, Target spot of tomato
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Rajče

Popis

Tato choroba je někdy nazývána i jako hnědá skvrnitost rajčete. Většinou od poloviny léta vznikají na listech velké, nepravidelné, tmavohnědé skvrny, které jsou výrazně ohraničené. Při silnější infekci listy odumírají. Na stoncích a květních stopkách jsou skvrny menší, oválné a často jsou příčinou lámání stonků nebo opadů květů či mladých plůdků. Na plodech vznikají poměrně velké tmavé skvrny, které jsou vpadlé a často i prasklé. Vyskytují se převážně v kališní (stopkové) části plodů. Tyto skvrny se postupně pokrývají sametovým povlakem výtrusů houby.

Životní cyklus

Patogen přezimuje ve formě mycelia a výtrusů na osivu i napadených posklizňových zbytcích. Teplé počasí vyhovuje rozvoji této choroby.

Nepřímá ochrana

Kromě používání zdravého/mořeného osiva, využívání odolnějších odrůd či dostatečného časového a prostorového odstupu mezi náchylnými odrůdami je doporučována hluboká orba, větrání celého porostu a zalévat ho takovým způsobem, aby na listech nezůstávala voda.

Chemická ochrana

S ochranou je třeba většinou začít již v polovině července a podle potřeby ošetření opakovat (v závislosti na průběhu počasí a výskytu prvních příznaků). K ochraně je možné použít především přípravek Rovral Flo. Je však možné použít i přípravky Bravo 500, Dithane DG nebo Ridomil GOLD MZ 68 WP, které jsou určeny proti plísni bramborové, septoriové skvrnitosti rajčat nebo černi rajčatové, avšak potlačují i alternariovou skvrnitost.
alternariová skvrnitost rajčete (foto Jaroslav Rod)

alternariová skvrnitost rajčete (foto Jaroslav Rod)

detail