Chemap Agro s.r.o.

Antraknoza chryzantemy

Latinský název: Didymella ligulicola
Německý název: Ascochyta-Krankheit der Chrysantheme
Anglický název: Ray (flower) blight of chrysanthemum
Proseeds

Hostitelské rostliny

Chryzantémy

Popis

Houba přezimuje jako mycelium, nebo ve formě spor. Po aklimatizaci, může přežít dlouhá období sucha i chladu (až -29 °C). Zdrojem primární infekce jsou askospory (pohlavní výtrusy), které dozrávají během zimy a počátkem jara v pseudoperithéciích na napadené tkáni, které sjou následně přenášeny vzducehem. Pyknidy se tvoří bezprostředně a hojně především na napadených květních poupatech a stopkách, méně na lodyhách a listech a vyvíjejí se i za extrémně suchých podmínek, zatímco konidie (tenkostěnné nepohlavní výtrusy) se uvolňují jen za vlhka. Konidie jsou vyměšovány v želatinových kapkách a rozšiřovány deštěm, mlhou, tkaninou apod. V porostu vyvolávají charakteristické zóny infekce. Při dostatečné vlhkosti může k infekci dojít během šesti hodin, a to v širokém rozmezí teplot od 3 do 30 °C.
Chorobou mohou být infikovány všechny orgány rostlin včetně kořenů, ale nejcitlivější k napadení jsou květy a řízky, které jsou obvykle infikovány přes terminální pupen. Uzavřená poupata, cévy i tkáně lodyhy černají. Na listech se projevuje nepravidelnými, černohnědými, 2--3 cm velkými skvrnami. Za příznivých podmínek pro vývoj choroby tyto skvrny rychle splývají a list uhnije. Na lodyhách se příznaky objevují v místech růstu nemocných listů, na poraněných částech a nebo na bázi řízků. Při zakořeňování může být vývoj příznaků potlačen, ale napadené tkáně zůstávají v rostlině a představují zdroj infekce. Na dospělé rostlině vznikají léze na lodyhách, které mohou kolem nich vytvořit pás a jsou často lokalizovány na bázi nebo na kolénkách. Příslušné výhony mají abnormální vzhled aniž by byly napadeny, což je způsobeno fytotoxinem. Produkce fytotoxinu způsobuje uvadání vrcholů výhonků, na nichž se tvoří chlorotické, mírně zakrslé listy se sklonem k větší či menší lámavosti. Na květech se zpočátku vyvinou skvrny jen na jedné straně květenství. Tyto skvrny jsou načervenalé na kultivarech světlých barev a hnědavé na tmavších kultivarech. Infekce se rychle šíří a může způsobit úplnou hnilobu květenství s květy slepenými k sobě. Houba dále proniká do květní stopky, způsobuje oslabení a černání pletiv a podporuje uvadání květenství.

Poznámky

Mgr. Simona Helová, SRS ČR
detail