Chemap Agro s.r.o.

Bakteriální skvrnitost listů máku

Latinský název: Xanthomonas campestris pv. papavericola
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Patogen (Xanthomonas campestris pv. papavericola) napadá zejména listové čepele. Napadení se projevuje nejdříve bledými, mokvavými skvrnami na spodních listech rostlin. Skvrny jsou hranaté, ohraničené listovou nervaturou. Infekce postupuje do vyšších listových pater a postupně dochází k odumírání nejvíce napadených listů, nebo jejich částí. Odumřelá pletiva jsou světle zbarvená a téměř průsvitná. Při silném napadení asimiluje pouze stonek a makovice. U máku vlčího napadá i stonek a makovice.
Bakterie vnikají do rostlin poraněním nebo lenticelami a průduchy. Za tepla a vlhka se v kultuře rychle šíří vzájemným dotykem nemocných částí, kapkami vody za deště nebo za pomoci savého i žravého hmyzu.

Životní cyklus

Zdroj infekce: Rostlinné zbytky v půdě, plevelné máky.

Nepřímá ochrana

Ochrana spočívá ve správném nakládání s posklizňovými zbytky a v likvidaci plevelných máků. Použití hnojiv nebo pomocných látek s obsahem koloidního stříbra
Onemocněni maku ve fázi listové růžice - vlhké počasí (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Onemocněni maku ve fázi listové růžice - vlhké počasí (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Pergamenovité skvrny na listu - suché období (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Pergamenovité skvrny na listu - suché období (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail