Chemap Agro s.r.o.

Bakteriální vadnutí máku setého

Latinský název: Erwinia carotovora
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Bakteriální vadnutí způsobené bakterií Erwinia carotovora se v porostu vyskytuje nejprve ojediněle, ale při vhodném průběhu počasí může zničit celý porost během 5–7 dnů. Napadení se projevuje fialověním listů s různou intenzitou zabarvení, vadnutím vrcholku rostliny a černáním dužniny stonku. Rostliny zasychají, nouzově dozrávají a lámou se. Při nákaze starších rostlin s pevnějšími lodyhami ve stadiu prvních poupat rostliny vadnou od vrcholu. Rozklad pletiv probíhá jen uvnitř, takže se lodyhy nelámou, ale rostliny za dva až tři dny po infekci předčasně odumírají a zasychají. Na řezu jsou pletiva stonku zčernalá, stonek je dutý. Na vnitřku stonku často zůstává hlenovitý kvasnicemi páchnoucí povlak.

Životní cyklus

Bakterie vnikají do rostlin poraněním nebo lenticelami a průduchy. Přenos z primárního zdroje infekce probíhá větrem, kapkami vody za deště. Vektorem choroby mohou být také saví a žraví škůdci, např. žlabatka stonková, klopušky nebo třásněnky.

Práh škodlivosti

Zdroj infekce: Půda a rostlinné zbytky.

Nepřímá ochrana

Dostatečné zásobení porostu bórem, správné nakládání s posklizňovými zbytky a likvidace plevelných máků. Použití listových hnojiv nebo pomocných látek s obsahem koloidního stříbra.
detail