Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Černá skvrnitost révy vinné

Latinský název: Phomopsis viticola
Slovenský název: Čierna škvrnitosť viniča
Německý název: Schwarzfleckenkrankheit
Anglický název: Phomopsis cane and leaf spot
Proseeds

Hostitelské rostliny

Vinná réva

Popis

Onemocnění se šíří za vlhka a optimální teploty okolo 23°C. Na bazálních listech se na jaře projevuje černými skvrnami ohraničenými světlezeleným lemem. Nejrozsáhleji ovšem bývají napadány bazální části letorostů. Nejdříve jsou na nich podélné černé skvrny, které později nekrotizují a s růstem letorostu praskají. Při silném napadení letorosty zaostávají v růstu a mohou až odumírat. Na zdřevnatělých letorostech jsou pak postižená místa silně zesvětlená. V případě výskytu choroby více let po sobě dochází k redukci nárůstu letorostů.

Poznámky

zdroj: www.bayercropscience.cz

Fungicidy

THIOVIT JET    | 
detail