Chemap Agro s.r.o.

Červenohnědá skvrnitost slunečnice

Latinský název: Diaporthe helianthi syn. Phomopsis helianthi
Proseeds

Hostitelské rostliny

Slunečnice

Životní cyklus

Přežívá v posklizňových zbytcích.

Fungicidy

AMISTAR GOLD    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  PROPULSE    |  PROSARO 250 EC    |  RETENGO    |  TOPSIN M 500 SC  Koupit přípravek  | 
detail