Chemap Agro s.r.o.

Didymelové odůmírání maliníku

Latinský název: Didymella applanata
Slovenský název: Odumieranie a metlovitosť malín
Německý název: Himbeerrutenkrankhei
Anglický název: Raspberry spur blight
Proseeds

Hostitelské rostliny

Maliník a ostružiník

Popis

Na bázi jednoletých výhonů (letorostů) fialově hnědé různě velké ohraničené skvrny. Koncem léta skvrny hnědnou, dochází k nekrózám, praskání a odlupování borky. Silněji postižené výhony mají v následujícím roce menší přírůstky a za příznivého počasí pro projev onemocnění předčasně, často již na začátku sklizně, zasychají.

Životní cyklus

Patogen přezimuje jako mycelium v pletivu napadených výhonů, kde se vyvíjejí a na jaře dozrávají plodnice pseudoperitecia s vřecky a askosporami. K infekcím mladých listů a výhonů dochází především v květnu a v červnu. V průběhu léta (červenec, srpen) se v pletivu poškozených částí vyvíjejí pyknidy a v nich konidie. Názory na význam konidií v epidemiologii patogenu se velmi liší.
K infekcím dochází především za vlhkého deštivého počasí. Na teplotu nemá houba vyhraněné požadavky. Pro škodlivý projev onemocnění je rozhodující průběh počasí v období před sklizní. Pokud je počasí teplejší a sušší, je projev poškození časnější a silnější a škody větší. Nejvíce bývají poškozeny starší porosty na nevhodných stanovištích (těžší a vlhčí půdy, vyšší půdní reakce apod.).

Práh škodlivosti

Ošetření na lokalitách s pravidelným výskytem choroby je nutno provést preventivně, pokud jsou příznivé podmínky pro vznik a šíření choroby.

Fungicidy

SCORE 250 EC  Koupit přípravek  |  SWITCH  Koupit přípravek  | 
didymelové  odumírání maliníku (foto Jaroslav Rod)

didymelové odumírání maliníku (foto Jaroslav Rod)

detail