Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Eutypové odumírání révy vinné

Latinský název: Eutypa lata
Slovenský název: Eutypióza viniča
Německý název: Eutypiose in Weinrebe
Anglický název: Eutypa dieback 
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Vinná réva

Popis

Choroba postihuje celý keř nebo jednotlivé části keře (ramena) a vyvíjí se pozvolna několik let. Zpočátku je obtížné nalézt příznaky napadení. V primární fázi některé letorosty zaostávají v růstu a listy jsou menší. V pokročilém stadiu choroby jsou letorosty zkrácené, s výrazně zmenšenými a světlejšími listy. V konečné fázi choroby se vyskytují metlovité výhony s extrémně zkrácenými internodii a malými, nahloučenými a deformovanými listy. Listy jsou chlorotické, světle žluté barvy s nekrotickými nervy a okraji. Květenství silně sprchávají, hrozny menší, řídké s nestejnoměrně vyvinutými, jen ojedinělými bobulemi.
Již v primární fázi napadení lze objevit pod borkou na starých řezných ranách odumřelé zóny, které zasahují hluboko do dřeva. Na příčném řezu jsou viditelné jako hnědě zbarvené sektory, nejčastěji ve tvaru klínu. V konečné fázi choroby vyrůstá jen několik deformovaných výhonů, přičemž hlava keře je již ze značné části odumřelá. Příznaky se nezesilují plynule. Po několik let se může zdát, že patogen je v klidovém stadiu, teprve později se objeví příznaky konečného stadia. Z odumírající báze kmínku mohou prorůstat očka, z nichž se vyvíjejí letorosty bez příznaků napadení. Příznaky, které jsou viditelné na letorostech, listech a květenstvích jsou způsobeny toxiny vylučovanými houbou do dřeva a rozváděnými cévními svazky po rostlině.

Životní cyklus

Patogen se šíří pohlavním způsobem askosporami, které se diferencují ve vřeckách v plodnicích - peritheciích. Perithecia jsou uložena v černé krustě pokrývající napadené dřevo. Vznikají však až v pokročilé fázi napadení a odumření značné části dřeva. K vývoji plodnic je nezbytná velmi vysoká vzdušná vlhkost. Proto se nacházejí zejména v blízkosti půdy. Za deště jsou askospory uvolňovány z vřecek perithecia a jsou roznášeny větrem. Plodnice jsou schopny produkovat askospory déle než 5 let, tzn. že představují trvalý zdroj infekce. Choroba se vyznačuje velmi dlouhou inkubační dobou. Až za několik let po infekci se objeví první příznaky a po několika dalších letech plodničky. Nepohlavní forma rozmnožování je sice známa, avšak málo významná.

Nepřímá ochrana

Ochrana je zaměřena na preventivní opatření. Základním předpokladem je odstranění všech zdrojů infekce z vinic. Z vinic je nutné odstranit všechny odumírající a odumřelé keře révy vinné. Důležitý je vhodný termín provádění řezu, minimalizace poranění keřů. Pokud se provádí zpětný řez, je nezbytné ošetřit čerstvé řezné rány a chránit je před klíčícími sporami patogenu. Pokud dochází k obrůstání z hlavy nebo báze kmínků, je možno zapěstovat nové kmínky.

Chemická ochrana

Ošetření je nutno provést preventivně, pokud jsou příznivé podmínky pro vznik a šíření choroby.

Fungicidy

TESSIOR    | 
detail