Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Fomová listová skvrnitost řepy

Latinský název: Phoma betae
Slovenský název: Spála repy
Německý název: Phoma - Blattflecken
Anglický název: Phoma Leaf Spot
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Řepa

Popis

Na listech se vyskytují oválné skvrny 1–2 cm v průměru s koncentrickými kruhy tmavšího a světlejšího nekrotického pletiva. Skvrny se často vyskytují na listech společně s dalšími houbami, např. s Cercospora beticola. Uvnitř skvrn se postupně vytvářejí plodničky houby - pyknidy. Napadené nekrotizované pletivo se může uvnitř skvrn trhat a vypadávat. Houba je přenosná napadenými posklizňovými zbytky a může být přenosná i osivem. Patogen patří ke komplexu hub, které mohou při vzcházení rostlin cukrovky působit spálu řepnou. Navíc může patogen napadat i kořeny v pozdější fázi vegetace, kdy se projevuje suchou povrchovou hnilobou na vrchní části kořene cukrovky. Toto napadení může být častější na semenačkách řepy než na kořenech technické cukrovky pro výrobu cukru. Houba je teplomilná (optimální teplota pro infekci a růst je 20 °C) a může působit systémové napadení rostliny.

Fungicidy

PROPULSE    | 
detail