Chemap Agro s.r.o.

Fusariová hniloba brambor

Latinský název: Fusarium spp.
Německý název: Fusarium-Arten

Hostitelské rostliny

Brambor

Popis

Zdroj infekce se vyskytuje v půdě, kde spory fuzárií přežívají po mnoho let a jsou prakticky trvalým zdrojem infekce. Vyšší výskyt lze očekávat v lehčích písčitých a kamenitých půdách. Fuzária však nejsou schopna infikovat hlízy s neporušenou slupkou ani pronikat vrstvou suberizovaných buněk hojivého pletiva. K infekci hlíz proto dochází téměř výhradně v místě mechanických poškození a také při narušení hlíz jinými chorobami, především plísní bramborovou. Příznaky napadení hlíz jsou koncentricky zvrásněné nekrotické skvrny na slupce, později s výskytem mycelia bílé, žluté nebo růžové barvy. V pokročilejším stadiu hniloby se mohou přidružovat další saprofytické druhy fusarií. Hniloba hlíz způsobená fusariem se projevuje na řezu hlíz vrstevnatou destrukcí napadené dužniny, obvykle s bílým myceliem a někdy s malými dutinami.

Při zvýšené vlhkosti ve skladu (potní vrstva, nedostatečné větrání, nadměrné množství zeminy a nedostatek vzduchu) dochází obvykle k sekundárnímu napadení bakteriemi a rozklad hlíz je dokončen mokrou hnilobou.

Pokud není s hlízami v průběhu skladování manipulováno a nedochází k dalšímu mechanickému poškození, fuzáriová hniloba se ve skladu dále nerozšiřuje z hlízy na hlízu a při dostatečném větrání napadené hlízy mumifikují.

Nepřímá ochrana

Šetrná sklizeň a skladování hlíz.

Odstranění všech napadených a jinak poškozených hlíz.

Fungicidy

DITHANE DG NEO-TEC  Koupit přípravek  |  DITHANE M 45    |  NOVOZIR MN 80 NEW    | 
fusariová hniloba brambor - průřez hlízou (foto Jaroslav Rod)

fusariová hniloba brambor - průřez hlízou (foto Jaroslav Rod)

detail