Chemap Agro s.r.o.

Fusariové vadnutí aster

Latinský název: Fusarium oxysporum f. sp. callistephi
Německý název: Fusarium-Arten
Proseeds

Hostitelské rostliny

Astry

Popis

Jedná se o nejnebezpečnější chorobu čínských aster. U napadených rostlin jsou hnědé nebo zčernalé kořenové krčky, často (především za vlhkého počasí) s narůžovělým povlakem houby. Na průřezu jsou u stonků patrné zčernalé svazky cévní. Následkem napadení rostliny chřadnou, jejich listy žloutnou, vadnou a odumírají (převážně od spodních směrem nahoru). Nejcitlivější jsou mladé rostlinky nebo rostliny v plném květu. Průběh choroby může být velmi rychlý (úhyn během jednoho dne), ale naopak i dlouhodobý a pozvolný. Patogen vytváří různě agresivní patotypy. Existují značné rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd (velmi náchylné jsou např. odrůdy ze skupiny Průhonický trpaslík, odolnější jsou např. odrůdy Aurora, Kometa, Pštrosí pero a další). Obdobné příznaky může způsobovat i půdní houba Verticillium alboatrum.

Chemická ochrana

Základem ochrany je vypěstování zdravé sadby. Proto je vhodné pěstební substráty zalít přípravkem Fundazol 50 WP (0,1 %).

Toto ošetření se doporučuje zopakovat i přibližně 1 až 2 týdny po výsadbě na venkovní stanoviště.
fusariové vadnutí aster (foto Jaroslav Rod)

fusariové vadnutí aster (foto Jaroslav Rod)

detail