Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Fuzariózy palic kukuřice

Latinský název: Gibberella fujikuroi (teleom.) - Fusarium fujikuroi, Gibberella zeae (teleom.) - Fusarium graminearum (anam.)
Proseeds

Hostitelské rostliny

Kukuřice

Popis

Fuzariózy palic jsou díky četným druhům rodu Fusarium dosud málo mezi sebou rozlišitelné. Houba se rozšiřuje osivem nebo půdou. Infekce nastává rozrušením hniska choroby na rostlině a spory se dále šíří větrem a dešťovou vodou. Vyklíčené hyfy prorůstají do špičky palic a vnikají do zrna event. se usadí i na povrchu. Průběhem chladného počasí pozdního léta a začátku podzimu aj. faktorů, už infekce není dobře chráněna palisty v palici a je uvolněna. Přispívá k tomu zahnívání stonků a kořenů, poškození zavíječem kukuřičným, narušení ptactvem, mrazíky a také pozdější termín sklizně. Fuzariózy kukuřice jsou dobře poznatelné díky bělavě lososově červenému až skořicovitému zbarvení listenů. Pod slepenými listeny jsou palice s hustým houbovým pletivem zčásti nebo úplně rozrušeny a jsou čistě bílé nebo růžově purpurově zbarvené. Pod tímto houbovým pletivem se nacházejí červeně až hnědě zbarvená zrna, která jsou zčásti již uvolněná. V pokročilém stadiu je vřeteno hnědočerveně zbarvené a zpuchřelé. Fuzariózy se jen málo podílejí na snížení výnosů a kvality, ani nevyvolávají nějaké zdravotní problémy u lidí a zvířat, pokud byla sklizená hmota dobře zpracována, zejména sušením.

Nepřímá ochrana

Přímé hubení fuzarióz není možné. Jako preventivní opatření slouží výběr vhodných odrůd pro dané stanoviště a vyloučení všech faktorů, které by vedly zejména k šíření infekce z nakažených částí rostliny. Rovněž musí být vyloučeno šíření ze skladišť a přímo po sklizni musí být biomasa dobře vysušena.

Poznámky

zdroj: www.syngenta.com

Fungicidy

BELANTY    |  PROSARO 250 EC    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  | 
detail