Chemap Agro s.r.o.

Hnědá skvrnitost bobu

Latinský název: Botrytis fabae
Německý název: Graufäule an Bohne
Anglický název: Grey mould of broad bean
Proseeds

Hostitelské rostliny

Luskoviny

Popis

Na rubu i líci listu jsou hnědé skvrny velikosti 1–2 mm. Většinou zasychají od středu s načervenalým až šedočerveným okrajem. Později se skvrny mohou vyskytnout na luscích a stoncích. Následně muže docházet k zasychání celých listů i rostlin.

Životní cyklus

Napadá bob, čočku, hrách a vikve.

Choroba se muže šířit osivem. Přežívá v půdě a na rostlinných zbytcích.

Nepřímá ochrana

Zabezpečit, aby nedošlo k udržování vlhkosti v porostu (nepodmáčený prosvětlený pozemek, nižší výsevek, regulace zaplevelení, časný výsev).

Dodržet odstup pěstování 4–5 let.

Chemická ochrana

Fungicidní ošetření 10 dnů po rozkvětu a druhé na konci kvetení (BBCH 62–69).

Fungicidy

RIZA 200 EC    |  ROVRAL AQUAFLO    | 
Projev hnědé skvrnitosti bobu na listu bobu obecného

Projev hnědé skvrnitosti bobu na listu bobu obecného

detail