Chemap Agro s.r.o.

Houbové choroby česneku

Latinský název: komplex mikroskopických parazitických hub
Proseeds

Hostitelské rostliny

Česnek

Popis

Choroby česneku jak v průběhu vegetace, tak i během skladování způsobuje komplex několika hub. Jedná se zejména o houby Fusarium spp., Botrytis spp., Penicillium spp., houbu Sclerotium cepivorum a v některých lokalitách pak i houbu Helmithosporium allii. Jestliže se napadení projeví již v průběhu vegetace, dochází ke žloutnutí listů, redukci kořenů a poškození podpučí. Následkem toho napadené rostliny postupně vadnou a odumírají. V průběhu skladování česneku dochází k tzv. trouchnivění. Při něm postupně nekrotizují a sesychají jednotlivé stroužky až uschne celá cibule. Na průřezu cibulemi jsou zřetelně vidět jednotlivé zasychající stroužky a mezi nimi je většinou bílý, narůžovělý, světle šedý nebo modrozelený povlak hub. Barva tohoto povlaku je odvislá od původce hniloby.

Chemická ochrana

Nejvhodnější ochranou je moření stroužků cibule před jejich výsadbou (na 1 kg sadby 1 l jíchy).

K moření lze použít přípravek Rovral Flo.

Připravenou mořící jíchu je třeba použít v co nejkratší době (nelze ji použít až druhý den) a nikdy ne vícekrát. Použitou jíchu je nejvhodnější likvidovat jako zálivku na vysazenou plochu česneku.

V případě, že se moří i proti háďátku zhoubnému, provede se nejprve namoření v Sulce a až následně a odděleně proti houbovým chorobám.

Fungicidy

ROVRAL AQUAFLO    | 
houbové choroby česneku - průřez napadenými cibulemi (foto Jaroslav Rod)

houbové choroby česneku - průřez napadenými cibulemi (foto Jaroslav Rod)

detail