Chemap Agro s.r.o.

Mušinovitost jablek

Latinský název: Schizothyrium pomi
Německý název: Fliegenschmutz-krankheit
Anglický název: Fly speck
Proseeds

Hostitelské rostliny

Jádroviny

Popis

Na skladovaných jablkách se tvoří shluky černých teček, které nápadně připomínají mušince. Příznaky jsou viditelné na dozrávajícím ovoci.

Životní cyklus

Většinou se vyskytuje pouze na jabloních, na hrušních se vyskytuje řidčeji.

Nepřímá ochrana

Šetrná sklizeň a skladování ovoce.

Odstranění infikovaných a jinak poškozeních plodů před uskladněním.

Chemická ochrana

Fungicidní postřik před sběrem plodů.

Fungicidy

KUMAR    | 
mušincovitost jablek (foto Jaroslav Rod)

mušincovitost jablek (foto Jaroslav Rod)

detail