Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Padání klíčních rostlin - okrasné dřeviny

Latinský název: Pythium, Phytophtora, Aphanomycetes, Botriotinia, Rhyzoctonia, Fusarium
Proseeds

Hostitelské rostliny

Okrasné rostliny

Popis

Semenáčky a sazenice mají zaškrcený kořenový krček, padají a odumírají.

Nepřímá ochrana

Desinfekce půdy před výsevem a  přesazováním.

Zajištění optimální vlhkosti půdy.

Nepřehušťování a nepřehnojování porostů.

Chemická ochrana

V místech poškození provést zálivku fungicidními přípravky.

Preventivní moření osiva.
detail