Chemap Agro s.r.o.

Padání semenáčků a klíčních rostlin - lesní dřeviny

Latinský název: Fusarium, Cylintdrocarpon, Pythium, Rhyzoctonia, Verticilium, Alternaria, Botritis, Cladosporium, Moniliopsis, Thielavia, Thielaviopsis aj.

Hostitelské rostliny

Lesní dřeviny

Popis

Houby obsažené v půdě a na povrchu semen vyvolávají hynutí klíčících semen. Později při vzejití semenáčků mohou vyvolat odumírání a hnilobu kořínků a krčku.

Typickým příznakem padání semenáčků je měknutí kořenového krčku, a ohýbání padání k zemi.

Po zdřevnatění se choroba projevuje kořenovou hnilobou a semenáčky po odumření zůstávají stát.

Životní cyklus

Choroba se přenáší půdou a pěstebním substrátem.

Nepřímá ochrana

Desinfekce půdy před výsevem.

Hluboké a opakované kypření záhonů.

Chemická ochrana

V místech poškození provést zálivku fungicidními přípravky.

Preventivní moření osiva.

Fungicidy

DITHANE DG NEO-TEC  Koupit přípravek  |  DITHANE M 45    |  NOVOZIR MN 80 NEW    | 
detail