BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Padlí jabloňové

Latinský název: Podosphaera leucotricha
Slovenský název: Múčnatka jabloňová
Německý název: Apfelmehltau
Anglický název: Powdery mildew
Proseeds

Hostitelské rostliny

Jabloň

Popis

Tato choroba je příčinou bělavých povlaků na listech, květech, letorostech a mladých plodech. Silněji napadené části hnědnou a zasychají. Na plodech je kromě toho i příčinou mramorovité korkovitosti (rzivosti). Při dlouhodobějším zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých listů, redukci přírůstků, zmenšení velikosti plodů, k silnému zasychání větví a postupnému chřadnutí celých stromů.

Životní cyklus

Přezimuje myceliem v pupenech, ze kterých se v následujícím roce šíří. Infekce většinou začíná od období 7–10 dnů před květem a končí v červenci.

Optimální pro rozvoj infekce je vyšší teplota a vyšší nebo kolísavá vzdušná vlhkost.

Chemická ochrana

Ochrana je nezbytná především u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidelným výskytem padlí.

Poprvé se ošetřuje v období 1 až 2 týdny před květem a dále podle potřeby až do července. Interval mezi postřiky je 7 až 14 dnů v závislosti na infekčním tlaku, náchylnosti odrůd a druhu použitého fungicidu.

Fungicidy

BELANTY    |  BELLIS  Koupit přípravek  |  COSAVET DF    |  CYFLAMID 50 EW    |  DAGONIS  Koupit přípravek  |  DISCUS  Koupit přípravek  |  DOMARK 10 EC  Koupit přípravek  |  FLOSUL    |  FONTELIS    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LUNA CARE    |  LUNA EXPERIENCE    |  LUNA PRIVILEGE    |  SERCADIS  Koupit přípravek  |  SULFURUS  Koupit přípravek  |  TALENT  Koupit přípravek  |  THIOVIT JET    |  TOPAS 100 EC  Koupit přípravek  |  TOPENCO 100 EC    |  ZATO 50 WG    | 
Projev padlí na plodu

Projev padlí na plodu

detail