Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Plíseň tabáková

Latinský název: Peronospora tabacina
Slovenský název: Peronospóra tabaková
Německý název: Blauschimmel an Tabak
Anglický název: Blue mould of tobacco
Proseeds

Hostitelské rostliny

Tabák

Popis

Zpočátku jsou na vrchní straně listů viditelné světlezelené skvrny, které později žloutnou až hnědnou a většinou jsou ostře ohraničené. Spodní strana je hustě pokryta šedomodrými konidiemi. U mladých sazenic dochází při infekci k projevu světlemodrého mycelia, listy se směrem dolů svinují, jsou vyklenuté a rychle odumírají.

Při příznivém průběhu počasí dokáže choroba velice rychle zničit celý porost.

Životní cyklus

Plíseň tabáková se šíří konidiemi, které se tvoří v ohromném množství a zůstávají klíčivé několik týdnů. Choroba přezimuje na divokém tabáku a na rostlinných zbytcích a na jaře se šíří vzdušnými proudy po celé Evropě.

Šíření choroby podporuje teplé (19-23°C) a vlhké počasí.

Napadá tabák ve všech vývojových stádiích, ale starší rostliny jsou odolnější infekci než bujně rostoucí mladé rostliny.

Nepřímá ochrana

Pečlivé ničení veškerých posklizňových zbytků a úklid pozemku.

Pěstování tolerantních odrůd.

Preventivní ničení napadených rostlin.

Chemická ochrana

Preventivní fungicidní ochrana po celou dobu vegetace. V případě výskytu choroby použít systémově fungicidy a tím zabránit šíření choroby.

Fungicidy

DITHANE DG NEO-TEC    |  DITHANE M 45    | 
detail