Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Podehnívání salátu

Latinský název: více druhů hub
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Zelenina

Popis

Pod pojmem podehnívání salátu je třeba vidět houbovou chorobu hlávkového salátu způsobovanou několika druhy mikroskopických, převážně půdních hub, u nichž jsou obdobné příznaky. Vnější listy vadnou, žloutnou, klesají k zemi. Napadené rostliny postupně odumírají, za sucha usychají, za vlhka hnijí. V případě sklerotiniové hniloby je nejprve napaden kořenový krček, na němž se vytvářejí drobná (v případě houby Sclerotinia minor) nebo větší (v případě S. sclerotiorum) černá tělíska. Kořenomorka bramborová (Rhizoctonia solani) se většinou neprojevuje viditelnými příznaky. Poškození, která způsobuje, jsou však vstupní branou pro infekce způsobené jinými patogeny, mezi které patří především polosaprofytické šedé hniloby (Botryotinia fuckeliana). Ty jsou typické nápadně šedým myceliem houby na všech napadených částech (především na bázích listů).

Chemická ochrana

Ošetřovat se doporučuje především rychlený salát pěstovaný v předjarním nebo pozdně podzimním období.

První ošetření se doporučuje provést 4 až 5 dnů po výsadbě rostlin, druhé asi za 2 týdny. Po ošetření by se nemělo hýbat s půdou.
detail