Chemap Agro s.r.o.

Rez cibulová

Latinský název: Puccinia allii
Anglický název: Garlic Rust
Proseeds

Hostitelské rostliny

Cibule, pór, pažitka

Fungicidy

DAGONIS    |  LUNA EXPERIENCE    | 
detail