Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Rez kukuřičná

Latinský název: Puccinia sorghi
Slovenský název: Hrdza kukuričná
Německý název: Maisrost
Anglický název: Maize rust
Proseeds

Hostitelské rostliny

Kukuřice

Popis

Aecidiospory jsou kulatého nebo elipsovitého tvaru, pokryté drobnými bradavičkami. Uredospory jsou jednobuněčné, elipsovité, vejcovité nebo kulaté s jemnou žlutohnědou blankou. Teleutospory jsou dvoubuněčné, elipsovité nebo podlouhlé, na vrcholu zaoblené nebo zúžené, v místě přepážky jsou mírně zúžené. Buněčná blána je tmavohnědé skvrny, na povrchu je hladká a na vrcholu mírně zhrublá. Stopka je bezbarvá, dlouhá a silná.

Škodlivost: Symptomy můžeme pozorovat na listech, stéblech a na listových pochvách. Nejdřív se na listech objevují nezřetelné světležluté skvrny, na kterých se tvoří rezavohnědé kupky uredospor. Uredie se tvoří na obou stranách listů, jsou pokryté jemnou blánou a po jejím prasknutí práší. Před dozráváním kukuřice se na listech a na listových pochvách rostlin tvoří hnědočerné, prodloužené, vypouklé kupky teleutospor. Rez kukuřičná se vyskytuje hlavně v jižních oblastech. Výskyt choroby podporují husté porosty kukuřice pěstované na siláž, kde se rez objevuje zpravidla na konci vegetace.

Význam: Škodlivost rzi se projevuje především usycháním napadených listů, v důsledku toho zrno špatně dozrává a zůstává menší. Biologie Hostitelské rostliny: Kukuřice, šťavely. Vývojový cyklus: Je to dovjbytná rez, mezihostitelskými rostlinami jsou různé druhy šťavelů kromě kysličky obyčejné (Oxalis acetosella), kterou nenapadá. V chladnějších oblastech přezimuje patogen teleutosporami. Teleutospory po přezimování vyklíčí v basidium, na kterém se vytvoří basidiospory. Basidiospory infikují mezihostitelské rostliny (šťavely), na kterých se vytvoří aecídie s aecídiospórami. Aecidiospory můžou být zdrojem infekce pro napadení kukuřice.

Ekologie: V teplejších oblastech Evropy (pravděpodobně i na jižním Slovensku a v Maďarsku) přezimuje rez uredosporovým stadiem na napadených rostlinných zbytcích. Aecidiové stádium nebylo zatím v našich podmínkách zjištěno a nemá podstatný vliv rozšíření této rzi. Ochrana Nepřímá: Ochranná opatření spočívají hlavně v pěstování odolných odrůd kukuřice a likvidování napadené zbytků rostlin.

Poznámky

zdroj: www.jikl.cz

Fungicidy

PROSARO 250 EC    |  QUILT XCEL    | 
detail