Chemap Agro s.r.o.

Skládkové choroby jádrovin

Latinský název: Penicilium spp.;Nectria galligena; Monilinia fructigena; Alternaria spp.; Botrytis cinerea; Gleosporium spp.
Proseeds

Hostitelské rostliny

Jádroviny

Popis

Příznaky jednotlivých chorob jsou různé. Většinou se mění tvar a konzistence plodů a na povrchu jsou viditelné rozmnožovací orgány. Některé choroby nejsou na povrchu viditelné a napadají pouze dužninu uvnitř plodu.

Životní cyklus

Rozdílná podle jednotlivých chorob.

Nepřímá ochrana

Skladování pouze zdravého ovoce, bez zjevných příznaků houbových chorob. Dezinfekce skladů a obalů. Dodržení optimální skladovací teploty (2–4 °C) a relativní vzdušné vlhkosti (85–90 %).

Chemická ochrana

Postačuje fungicidní postřik proti strupovitosti provedený asi 35 dnů před sklizní.
detail