Chemap Agro s.r.o.

Sněť mazlavá hladká

Latinský název: Tilletia caries
Slovenský název: Mazľavá sneť pšeničná
Německý název: Steinbrand an Weizen
Anglický název: Bunt of wheat
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Hostitelské rostliny

Obilniny

Popis

Pšenice, která je napadena snětí je obvykle tmavěji zbarvená (modrozelená barva) a může bujněji růst. Napadení snětí je dobře viditelné až po vymetání klasů, kdy pluchy napadených klasů jsou rozevřené a tmavě zelené, hálky sněti namísto zrn vyhřezávají z klasu. Hálky sněti mazlavé jsou měkké plné tmavých chlamydospor, kryté tenkou blankou. Klasy a napadená zrna páchnou po rybině (trimethylamin) a rostliny jsou mírně zkrácené.

Životní cyklus

Hlavní přenos houby je infikovaným osivem, i když se uvádí i možnost kontaminace rostlin sporami z půdy. Klíčivost těchto spor v půdě je ovšem krátká (několik měsíců) a chlamydospory mohou přežívat delší dobu spíše v sušší půdě. K hlavní infekci osiva dochází v kombajnech při výmlatu, ve skladech a čističkách při manipulaci s osivem. Při sklizni se hálky naruší a chlamydospory kontaminují nenapadená zrna. Při klíčení obilky se aktivuje houba a ta vniká do mladé rostliny a infikuje klíček - koleoptile. Nastane systémová infekce a houba pronikne do základů klasu a při jeho vývoji přetváří zrna na snětivé hálky, ale ne všechna zrna v klase se vždy přetvoří na snětivé hálky.

Napadení podporují nízké teploty na podzim po zasetí 5 až 10 °C, optimální teplota je 6 až 7 °C.

Nepřímá ochrana

Z hlediska agrotechniky je nutné zabezpečit rychlý start a růst po zasetí na podzim, nesít příliš hluboko a popřípadě sít časněji. Základem je používání zdravého neinfikovaného osiva (certifikované osivo).

Chemická ochrana

Moření osiva účinnými mořidly je základním předpokladem úspěšné ochrany proti sněti mazlavé. Prakticky většina mořidel doporučovaných k moření pšenice má proti sněti mazlavé velmi dobrou účinnost.

Fungicidy

CELEST 025 FS    |  CELEST EXTRA FORMULA M    |  DIFEND    |  DIFEND EXTRA    |  DITHANE DG NEO-TEC  Koupit přípravek  |  DITHANE M 45    |  DIVIDEND 030 FS    |  GIZMO 60 FS    |  LAMARDOR FS 400    |  NOVOZIR MN 80 NEW    |  ORIUS 6 FS    |  PREMIS 25 FS    |  RANCONA 15 ME    |  SEEDRON    |  SYSTIVA    |  TEBSEME    |  VITAVAX 2000  Koupit přípravek  | 
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail