BASF
BASF
BASF

AGRA

Sněť mazlavá pšeničná

Albíit

Hostitelské rostliny

Pšenice

Fungicidy

BARITON SUPER    |  CELEST 025 FS    |  CELEST EXTRA FORMULA M    |  CELEST TRIO FORMULA M    |  DIFEND    |  DIFEND EXTRA    |  DIVIDEND 030 FS    |  FLUARTO 050 FS    |  FLUTRIX 050 FS    |  GIZMO 60 FS    |  KINTO PLUS    |  LAMARDOR FS 400    |  ORIUS 6 FS    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  PREPPER    |  REDIGO 100 FS    |  REDIGO PRO    |  RELENYA    |  TEBSEME    |  TRESSER 050 FS    |  TRIGOF 050 FS    |  TRITER 050 FS    |  VIBRANCE DUO    |  VIBRANCE DUO 50 FS    |  VIBRANCE GOLD    |  VIBRANCE STAR    |  VIBRANCE STAR 70 FS    |  VIBRANCE TRIO    |  VIBRANCE TRIO 60 FS    |  VIBRANCE TZ    | 
Snětlivý klas (foto©Josef Pozděna)

Snětlivý klas (foto©Josef Pozděna)

Klásky jsou navzájem oddálenější a od osy klasu více odstávají (foto©Josef Pozděna)

Klásky jsou navzájem oddálenější a od osy klasu více odstávají (foto©Josef Pozděna)

Obilky se přeměňují v hálky (foto©Josef Pozděna)

Obilky se přeměňují v hálky (foto©Josef Pozděna)

V hálkách se nachází velké množství chlamydospor (foto©Josef Pozděna)

V hálkách se nachází velké množství chlamydospor (foto©Josef Pozděna)

Vyschlé hálky jsou drobnější než zdravé zrno (foto©Josef Pozděna)

Vyschlé hálky jsou drobnější než zdravé zrno (foto©Josef Pozděna)

detail