BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Sněť zakrslá

Latinský název: Tilletia controversa (Kühn.)
Slovenský název: Sneť zakrpatená
Německý název: Zwergsteinbrand
Anglický název: Dwarf bunt
Proseeds

Hostitelské rostliny

Obilniny

Popis

Stébla zakrslá o více než polovinu, přičemž v rámci jedné rostliny se mohou vyskytovat napadené i nenapadené klasy. Podobně jako rostliny i klasy jsou výrazně zkráceny. Místo obilek se tvoří drobné tvrdé hálky plné chlamydospor. Napadené rostliny nadměrně odnožují, zřetelné je zkrácení stébla o 30 až 80 % délky zdravých rostlin, klas je jakoby rozčepýřený a deformovaný.

Životní cyklus

K infekci rostlin dochází z půdy z chlamydospor při mělkém setí zrna. Spory přežívají v půdě až 10 let a potřebují ke klíčení světlo a teploty 1–5 °C po několik týdnů (zpomalení růstu pšenice). Infekce probíhá obvykle pozdě na podzim prorůstáním houby do koleoptile. Pšenice je citlivá k napadení zvláště počátkem odnožování.

K šíření choroby dochází sporami na zrnech, na slámě, chlévským hnojem, sklízecími mlátičkami a také větrem. Rozvoj choroby je podporován dlouhou sněhovou pokrývkou.

Nepřímá ochrana

Z hlediska agrotechniky je nutná optimální hloubka setí a střídání plodin v osevním sledu. Z hlediska fytosanitárních opatření je třeba zabránit kontaminaci sklizňové techniky sporami houby a zabránit pohybu obilovin napadených snětí v rámci obchodních vz

Chemická ochrana

Účinnou ochranou je použití speciálních mořidel s účinnými látkami difenoconazole, fuberidazole a další.

Fungicidy

CELEST EXTRA FORMULA M    |  CELEST TRIO FORMULA M    |  DIFEND    |  DIFEND EXTRA    |  DIVIDEND 030 FS    |  RELENYA    |  VIBRANCE GOLD    |  VIBRANCE TZ    | 
V porostu zejména ve spodním patru jsou zakrslá stébla (foto©Josef Pozděna)

V porostu zejména ve spodním patru jsou zakrslá stébla (foto©Josef Pozděna)

Pohled do patra klasů napadených rostlin (foto©Josef Pozděna)

Pohled do patra klasů napadených rostlin (foto©Josef Pozděna)

Hlavní stébla dosahují normální velikost, zakrslé jsou především odnože (foto©Josef Pozděna)

Hlavní stébla dosahují normální velikost, zakrslé jsou především odnože (foto©Josef Pozděna)

Klasy napadení snětí zakrslou (foto©Josef Pozděna)

Klasy napadení snětí zakrslou (foto©Josef Pozděna)

Vyschlé hálky jsou drobnější než zdravé zrno (foto©Josef Pozděna)

Vyschlé hálky jsou drobnější než zdravé zrno (foto©Josef Pozděna)

detail