Chemap Agro s.r.o.

Srdéčková hniloba máku

Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Onemocnění se projevuje již ve fázi listové růžice. Listová růžice je nevyvinutá a nejmladší listy jsou různě intenzivně fialově zbarvené, nebo mají tmavé listové žilky. Při vyšší intenzitě poškození vegetační vrchol zasychá a za vlhka zahnívá (druhotné napadení saprofytickými bakteriemi). Ve fázi prodlužovacího růstu stonku se nejvýše položené listy zbarvují do hněda nebo fialova. Na takovýchto rostlinách obvykle odu­mírá vrchol a vytvářejí se vedlejší vrcholky. Květům na nich se často nerozvíjejí korunní plátky. Pokud se vyvinou makovice, jsou tmavé barvy, ze svrchní strany zploštělé, přepážky nemají úplně vyvinuté, semen je málo, nebo se nevyvinou vůbec.

Životní cyklus

Neinfekční choroba - je způsobena nedostatkem bóru.

Nepřímá ochrana

Vyrovnaná výživa, aplikace hnojiv s obsahem bóru.
detail