Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Stolbur máku nebo virová žloutenka aster na máku

Latinský název: Aster Chlorotic Stunt Carlavirus
Slovenský název: Antraknóza hrachu
Německý název: Brennfleckenkrankheit
Anglický název: Ascochyta blight of pea
Proseeds

Hostitelské rostliny

Mák setý

Popis

Strnulý metlovitý vzhled rostliny. Lodyhy mají stejnou výšku, listy jsou postaveny vzpřímeně kolmo vzhůru, jsou mozaikovitě zbarvené a zelená zůstává pouze žilnatina.
Květy jsou deformované, deformace postupuje od konců okvětních lístků, a často je doprovázena těžkou mozaikou na deformovaných částech okvětních lístků.
Makovice se vzhledově neliší od zdravých, pouze jsou drobné. Nevznikají u nich deformace a nepukají. Semena jsou zakrnělá, nevyvíjejí se, zasychají a uvolňují se ze stěn přepážky ve formě rezavého prachu. Jestliže se semena vyvinou, mají zpravidla nízkou klíčivost.

Nepřímá ochrana

Monitoring výskytu mšic na máku a jejich včasná eradikace. Mšice na máku, zejména mšice maková, škodí přímo sáním, nebo nepřímo přenosem viróz (v současnosti nižší procento škod, i když spíše virózy unikají pozornosti, celá problematika virových chorob máku není dostatečně prozkoumána).
detail