Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Virus žluté zakrslosti ječmene

Latinský název: Barley yellow dwarf virus
Slovenský název: Žltá zakrpatenosť jačmeňa
Německý název: Gelb mosaic der Gerste
Anglický název: Barley yellow dwarf virus
Renofarmy

Hostitelské rostliny

Ječmen

Popis

Prvotním příznakem jsou intenzivně žluté proužky na mladých listech. Žloutnutí velmi rychle postupuje. Dalším znakem napadeni je zpomalení růstu a zakrnění celé rostliny.

Životní cyklus

Virus se v napadených hostitelských rostlinách vyskytuje v parenchymatických buňkách floému a v sítkovicích. Mšice získávají virus při sání napadených rostlin. Nejefektivnější vektor viru žluté zakrslosti ječmene je mšice střemchová. Hlavním obdobím přeletu vironosných mšic do citlivých porostů ozimých obilnin je na přelomu září a října. Tehdy dochází k primární infekci.

Pro přezimování mšic anholocyklických kmenů, které mohou nejvíce ohrozit jarní obilniny je důležitá mírná zima bez mrazových dnů a častého střídání mrazu a tání. Viruliferní mšice anholocyklických kmenů mohou ohrozit jarní obilniny už v březnu a dubnu v závislosti na počasí.

Holocyklické kmeny mohou působit v jařinách pozdnější primární infekci, obvykle koncem května a června poté co navštívili infikované hostitelské rostliny.

Chemická ochrana

Použití insekticidní ochrany při výskytu přenašečů.
detail