BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Bér sivý

Latinský název: Setaria glauca (L.) P. BEAUV.
Slovenský název: Mohár sivý
Německý název: Graugrüne Borstenhirse
Anglický název: foxtail, yellow
Bayer kód: SETGL
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá pozdně jarní tráva.

Výskyt

V teplých oblastech může být významným a nebezpečným plevelem.

Roste na polích, zahradách, úhorech, ve vinicích, na holých místech v trávnících, rumištích ap. Zapleveluje hlavně jednoleté širokořádkové plodiny.

Popis klíční rostliny

Koleoptile až 10 mm dlouhá, cca 2 mm tlustá, blanitá, zelenavá, na konci se dvěmahnědavými žilkami.

První list široce čárkovitý, 15–20 mm dlouhý, 3–3,5 mm široký, vpředu ve špičku stažený a mírně kápovitý, s četnými jemnými nezřetelnými žilkami. List oboustranně lysý, intensivně zelený, poměrně tuhý, zpravidla odstálý a mírně vyklenutý.

Popis rostliny

Vytváří svazčitý kořenový systém.

Stébla jsou šedozelená, poléhavá nebo kolénkatě vystoupavá, 5 – 50 (100) cm vysoká, někdy dole rozvětvená, hladká, pod latou slabě drsná. Hladké oblé pochvy listů jsou otevřené a v ústí je nahrazen jazýček krátkými chloupky, nad nimiž vyrůstají zespodu listové čepele, dlouhé, odstávající chlupy, ouška chybějí. Listové čepele 5–8 mm široké, na lící drsné, na bázi a na kraji brvité, dlouze zašpičatělé.

Lichoklas přímý, hustý, nepřetrhovaný, nejčastěji vejčitě válcovitý. Štětinky pod klásky zoubkatě drsné, s osténky nahoru obrácenými (při protahování mezi prsty odzdola nahoru je lichoklas hladký), dvakrát až třikrát delší než klásky, žlutočervené až rezavé. Klásky žlutavě až šedivě zelené, vejčité, asi 3 mm dlouhé. Plucha i pluška příčně svraskalé.

Popis plodu

Obilky oválně vejčité, zploštělé, 2–3,5 mm dlouhé a asi 2 mm široké, na svrchu vypuklé, naspodu ploché, jemně bradavičnaté, žlutozelené, obalené v pluchách.

Doba květu

VII.–X.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze semeny. Jedna rostlina vytváří až přes 1000 obilek. Po dozrání jsou obilky dlouze dormantní a vzcházejí až později na jaře při vyšších teplotách půdy, nejlépe z hloubky 2–5 cm. Rostliny kvetou postupně od července do podzimu.

Do polí a zahrad je rozšiřován nejčastěji osivem, nářadím, statkovými hnojivy, balíčkovanou sadbou a pokud se na daných pozemcích pěstují převážně širokořádkové kultury s nezapojenými porosty, snadno rostliny vysemeňují a obilky vydrží v půdní zásobě a zaplevelují následné plodiny.
detail