BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Blín černý

Latinský název: Hyoscyamus niger L.
Slovenský název: Blen čierny
Německý název: Schwarzes Bilsenkraut
Anglický název: Henbane, black
Bayer kód: HSYNI
Limagrain

Čeleď

Lilkovité - Solanaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevelný druh.

Výskyt

Méně nebezpečný plevel.

Na orné půdě se vyskytuje především v širokořádkových plodinách (okopaniny), ale též i ve víceletých pícninách a prořídlých obilovinách. Někdy se objevuje jako charakteristický plevel máku, se kterým současně zraje. Semena se obtížně oddělují od zrn máku, a tedy pak mohou opětovně zaplevelovat maková pole. Rovněž semenáčky se značně podobají semenáčkům máku.

Popis klíční rostliny

Hypokotyl válcovitý, 5–10 mm dlouhý, cca 1 mm tlustý, lysý, růžově fialový.

Děložní listy podlouhle kopinaté, 8–10 mm dlouhé, 3–4 mm široké, vpředu nevýrazně špičaté. Řapíky krátké, asi 3 mm dlouhé, poměrně široké, zelené, na rubu nasivělé.

První pravý list eliptičně kosníkovitý, 13–15 mm dlouhý, 7–8 mm široký, vpředu tupý, na okraji nevýrazně zvlněný, řapíkatý. Řapík hustě dlouze bělavě chlupatý, nasivělý. Žilnatina obloukoběžná, na rubu patrnější.

Popis rostliny

Celý lepkavě žláznatě vlnatý, nepříjemně zapáchající plevel. Kořen je vřetenovitý, vertikální, s tenkými postranními kořeny. Lodyha je přímá, (20) 30–60 (90) cm vysoká, téměř oblá, olistěná, zpravidla nevětvená nebo jen málo větvená. Listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, peřenolaločnaté, se špičatými úkrojky. V dolní části rostliny jsou dlouze řapíkaté, nahoře poloobjímavě přisedlé.

Oboupohlavné, pravidelné nebo slabě souměrné květy vytvářejí prodloužené jednostranné vijany. Květní koruna je nálevkovitá, nejčastěji špinavě žlutá s výrazně fialovou žilnatinou, uvnitř je lysá, na vnější straně chlupatá.

Popis plodu

Plodem je dvoupouzdrá tobolka vejčitého tvaru, otevírající se po uzrání víčkem. Obsahuje četná (až 500) drobná, silně zploštělá, 1–1,3 mm dlouhá, 0,9–1 mm široká, v obrysu oválná až ledvinovitá, matná, na povrchu jemně jamkovitá, šedohnědá až stříbřitě šedá semena.

Doba květu

VI.–X.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do podzimu. Na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen (8 000), která jsou poměrně dlouze dormantní a hromadně klíčí až v druhém roce. Klíční rostliny se objevují v průběhu celého roku. Rostliny vzešlé na podzim dobře přezimují.

Šíří se komposty, hnojem, balíčkovanou sadbou, osivem a dlouho vydrží po vysemenění v půdní zásobě. Snadno se šíří i sklizenou biomasou plodin, semena jsou pevně uzavřena v tobolkách.
Blín černý kvetoucí

Blín černý kvetoucí

Blín černý kvetoucí

Blín černý kvetoucí

Blín černý kvetoucí

Blín černý kvetoucí

Blín černý v porostu sóji

Blín černý v porostu sóji

Blín černý v porostu sóji

Blín černý v porostu sóji

detail