BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Buřeň

Limagrain

Popis rostliny

Při hromadném výskytu buřeně vzniká konkurence s pěstovanými dřevinami jak v podzemní, tak v nadzemní části. Mezi nebezpečné druhy buřeně patří rostliny vytvářející souvislé a husté pokryvy nebo spleti kořenů.

Třtina křovištní
Metlice křivolaká
Bika
Pýr
Ostřice
Ostružiník
Maliník
Jalovec
Hasivka orličí
Bolševník velkolepý
detail