BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Bytel metlatý

Latinský název: Kochia scoparia (L.) Schrad.
Slovenský název: Kochia metlovitá
Německý název: Sommerzypresse
Anglický název: Mexican fireweed, mock cypres
Bayer kód: KCHSC
Varistar

Čeleď

Merlíkovité - Chenopodiacae

Klasifikace plevelu

Jednoletý druh.

Výskyt

Velmi nebezpečný plevel s tendencí rychle se šířit.

Cizí expanzivní plevel nacházející se na rumištích, skládkách odpadů, kolejištích, nádražích, ruderálních stanovištích. Ojediněle se vyskytuje na orné půdě.

Popis rostliny

Lodyha vysoká 10–150 cm, bohatě větvená, někdy načervenalá. Listy čárkovitě kopinaté se zřetelnou střední žilkou, délka listů třikrát delší než šířka. Mladé rostliny tvoří růžici. Starší rostliny mají kulovitý nebo metlovitý habitus. Malé zelené květy v paždí listů většinou netvoří zřetelně oddělená květenství.

Popis plodu

Plodem je oříšek. Semena černohnědá asi 2 mm.

Doba květu

VI.–X.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně semeny. Na jedné rostlině se vytvoří 200 až 20 tisíc semen, klíčí v hloubce do 5–7 cm.

Klíčivost si zachovávají 2–3 roky.
detail