BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Chrastice rákosovitá

Latinský název: Phalaris arundinacea
Slovenský název: Chrastnica rákosovitá
Německý název: Rohr-Glanzgras
Anglický název: Reed Canarygrass, Ribbon Grass
Bayer kód: TYPA
Agrinova

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Výskyt

Vlhkomilná rostlina rostoucí ve vlhkých prostředích, tj. na březích vod, mokrých loukách, v říčních rákosinách a u nás v lužních lesech (Pálava) na mokrých, neutrálních, humózních, písčitohlinitých půdách.

Popis rostliny

Vlhkomilná travina. Má sivozelený oddenek plazivý, článkovaný, šupinatý. Stébla jsou přímá, 0,5–2m (výjimečně až 3 m) dlouhá, pevná, hladká, na bázi šupinatá. Tmavozelené listy mají 10–35 cm dlouhé a 0,6–2 cm široké, ploché a dlouze zašpičetělé čepele. Pochvy listů jsou hladké, úzké, dolní někdy drsné, bílé blanitě lemované, jazýček 0,6–1cm, dřípený.

Lata je úzce podlouhlá 10-25 cm velká, laločnatá často načervenalá, zřetelně větvená, větévky až 5 cm dlouhé, drsné, za květu rozestálé, klásky jsou 5-6,5mm velké, kratičce stopkaté, zploštělé s jedním květem. Obilky jsou okoralé asi 1,7mm velké.
detail