Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Chundelka metlice

Latinský název: Apera spica-venti (L.) BEAUV.
Slovenský název: Metlička obyčajná
Německý název: Gemeiner Windhalm, Acker-Windhalm
Anglický název: Silky bent grass, Loose Silky-bent
Bayer kód: APESV
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá ozimá plevelná tráva.

Výskyt

Zapleveluje především ozimé obilniny, ozimou řepku, víceleté pícniny a postupně se rozšiřuje i v jarních obilninách. Je nepříjemná i v ozimých zeleninách (špenát, česnek). Jedná se o velmi nebezpečný plevelný druh.

Popis rostliny

Rostlina volně trsnatá, žlutavě zelená. Kořeny svazčité.

Stébla jsou přímá až kolénkatě vystoupavá, hladká, lesklá, chudě olistěná, až 130 cm vysoká.

Pochva listů má až 6 mm dlouhý, dřípený jazýček, ouška chybějí. Listové čepele jsou ploché, 3 – 5 (10) mm široké.

Lata je jehlancovitá, rozkladitá, bohatě větvená. Klásky jsou jednokvěté, lesklé, nafialovělé. Plevy jsou nestejně dlouhé, bezosinné, draslavé; plucha je elipsovitá, osinatá; pluška je menší, bezosinná. Pluchatá, osinatá obilka je 2 – 3 mm dlouhá, kopinatá, ostře zašpičatělá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od června do podzimu, hlavní období dozrávání na orné půdě je v měsíci červenci. Jedna rostlina dokáže vyprodukovat několik tisíc obilek (až 16 000).

Obilky dozrávají na poli ještě před sklizní plodin a jsou snadno větrem, vodou aj. roznášeny. Obilky mají po dozrání jen krátkou dormanci a snadno klíčí a vzcházejí již v podzimním období, nejlépe z povrchových vrstev půdy, zvláště za vlhkého a teplého podzimu; či vzchází i časně zjara a zapleveluje brzo seté jařiny a prořídlé ozimy. Obilky jsou v půdě jen krátce životné.
Vzcházející rostlina chundelky metlice

Vzcházející rostlina chundelky metlice

Vymetaná lata chundelky metlice

Vymetaná lata chundelky metlice

detail