BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Čistec bahenní

Latinský název: Stachys palustris L.
Slovenský název: Čistec močiarny
Německý název: Sumpf-Ziest
Anglický název: Marsh woundwort
Bayer kód: STAPA
Varistar

Čeleď

Hluchavkovité - Lamiaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, mělce kořenící plevel s měkkými výběžky.

Výskyt

Nebezpečný plevel s vysokou konkurenční schopností.

Bylina úporně setrvávající na stanovišti. Vyskytuje se roztroušeně především v podhorských a horských oblastech. V posledních letech je pozorován významný vzestup výskytu. Vzhledem k vytrvalému charakteru se vyskytuje ve všech kulturních rostlinách, nejlépe mu však vyhovují okopaniny. Výskyt je podporován špatnou péčí o půdu, vyhovuje mu pokles úrovně zpracování půdy a špatná skladba osevních sledů.

Škodí ve všech kulturních rostlinách, které nejsou při silném výskytu schopny konkurovat tomuto plevelu.

Popis klíční rostliny

Hypokotyl válcovitý, 10–15 mm dlouhý, výrazně žláznatě chlupatý.

Děložní listy okrouhlé, v průměru 5–6 mm, naspodu stažené v řapík. Řapík dlouhý jako čepel nebo delší. Z žilnatiny patrná pouze střední žilka. Čepele i řapík žláznatě chlupaté.

První párové listy podlouhle eliptičné, 10–15 mm dlouhé, 7–8 mm široké, vpředu tupé až mělce vykrojené, řapík dlouhý jak třetina čepele, na okraji vroubkované. Listy výrazně chlupaté až srstnaté. Žilnatina krajoběžná, zřetelná.

Popis rostliny

Rostliny vytvářejí chlupatou, čtyřhrannou, jednoduchou až 1 m metr vysokou lodyhu. Listy jsou podlouhle kopinaté, přisedlé, pilovité. Květy mají trubkovitě zvonkovité nafialovělé kalichy a nachové koruny sestavené v lichopřeslenech, jež tvoří klas.

Popis plodu

Semena 2–2,5 cm dlouhá, světle hnědá, jemně bradavičnatá.

Doba květu

VI.–IX.

Reprodukční šíření

Na orné půdě se šíří semeny a kořenovými výběžky. Na jedné rostlině dozrává několik set semen. Semena mají dobrou klíčivost v příštím roce. Životnost si uchovávají několik let. Vzcházejí z hloubky až 6 cm. Článkované výběžky tvoří ztlustlé hlízovité konce s vysokým obsahem zásobních látek. Kořenové výběžky mají vysokou regenerační schopnost. Regenerují i velmi krátké segmenty, ovšem při dostatečné půdní vlhkosti.
detail