BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Heřmánkovec přímořský

Latinský název: Matricaria maritima L.
Slovenský název: Parumanček nevoňavý
Německý název: Strand-Kamille
Anglický název: Scentles mayweed
Bayer kód: MATMA
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Snáší všechny podmínky, od suchých, chudých, písčitých půd až po vlhké, živinami bohaté lokality. Preferuje půdy s nízkým obsahem vápníku.

Zapleveluje v podstatě všechny plodiny, především ozimé obiloviny a ostatní ozimé plodiny, okopaniny a víceleté pícniny. Méně častý je v jařinách.

Popis klíční rostliny

Hypokotyl válcovitý, asi 10 mm dlouhý, 0,5–0,7 mm tlustý

Popis rostliny

Jednoletá, nebo vytrvalá bylina s jednoduchým až větveným kůlovým kořenem. Lodyha je přímá až poléhavá, větvená, lysá, 20–80 cm vysoká.

Listy střídavé, přisedlé, v obrysu vejčité, 2–3 × peřenosečné v nitkovitě tenké, nebo čárkovité úkrojky, na rubu žlábkované.

Souměrné okrajové květy jsou jazykovité, jednopohlavné (samičí), bílé, rovnoměrně rozložené. Terčové květy jsou pravidelné, trubkovité, zlatožluté, oboupohlavné.

Květenství - úbory - dlouze stopkaté, jednotlivé, často o průměru až 40 mm. Zákrovy polokulovité, listeny blanitě lemované, tupé. Květní lůžko úboru je polokulovité až kuželovité, plné.

Nažky jsou klínovité, matné, drsné a na vrcholu límcovité rozšíření. Barva okrová, nebo černohnědá, velikost 1,5–2,5 mm, na hřbetní straně mají 2 okrajová vypouklá žebra, na břišní straně 3 podélná světlá žebra. Nažky mají nepravidelnou dormanci a vydrží v půdě životné více než 5 let. Vzcházejí postupně během celého roku z povrchu půdy a z povrchových vrstev v hloubce 2–3 cm. Hlavním zdrojem jsou vysemeňující rostliny, ale šíří se také osivem, statkovými hnojivy a vodou.

Popis plodu

Nažky jsou klínovité, matné, drsné, 2 mm dlouhé, na vrcholu límcovitě rozšířené. Na hřbetní straně jsou dvě okrajová žebra, na břišní straně jsou tři podélná, světlá žebra.

Doba květu

VI. - pozdní podzim

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik desítek tisíc nažek i více (jedna normální rostlina může dát až 50 000 nažek, ale udávají se i rostliny s 210 000 nažek). Nažky mají nepravidelnou dormanci a vydrží v půdě životné často více než 5 let. Vzcházejí postupně během celého roku z povrchu půdy a z povrchových vrstev v hloubce 2 až 3 cm.

Hlavním zdrojem šíření jsou vysemeňující rostliny na stanovišti. Šíří se též osivem, statkovými hnojivy a vodou.
Vzcházení

Vzcházení

Kvetoucí rostlina

Kvetoucí rostlina

detail