BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kapustka obecná

Latinský název: Lapsana communis L.
Slovenský název: Lýrovka obyčajná
Německý název: Gemeiner Rainkohl
Anglický název: Nipplewort
Bayer kód: LAPCO
Agrinova

Čeleď

Čekankovité - Cichoriaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Roste na polích, zahradách, ve vlhkých lesích, na pasekách, u cest, rumištích apod. Zapleveluje především ozimé obiloviny, luskoviny, okopaniny, vytrvalé pícniny. Na polích roste většinou jednotlivě. Patří mezi méně nebezpečné plevele.

Popis rostliny

Kořen kůlový, bohatě větvený. Lodyha je přímá, hranatá, bohatě větvená, 10 – 125 cm vysoká. Listy jsou střídavé, velmi tvarově proměnlivé. Dolní listy jsou dlouze řapíkaté, lyrovité, ukončené vejčitým, mělce vykrojeným úkrojkem; střední listy jsou krátce řapíkaté, menší; hořejší listy jsou kopinaté, přisedlé klínovitou bází. Květní úbory jsou dlouze stopkaté, sestavené do bohatých, řídkých lat. Úbor má lysé lůžko a pouze jazykovité květy, se světle žlutou korunou. Nažky jsou až 4,5 mm dlouhé, protáhlé, prohnuté, podélně žebernaté, dole zašpičatělé, nahoře límcovité. Povrch je mírně lesklý, barva šedožlutá až šedohnědá.

Doba květu

V.–IX.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Na jedné rostlině se vytváří průměrně 400 - 800 nažek, které klíčí velmi nepravidelně během celé vegetační doby, nejčastěji z povrchových vrstev půdy. V půdě nevydrží dlouho životné a pokud je omezen základní zdroj šíření, tj. vysemenění, zavlečení osivem, statkovými hnojivy, balíčkovanou sadbou apod., poměrně brzo z daného stanoviště ustupuje.
detail