Chemap Agro s.r.o.

Konopice polní

Latinský název: Galeopsis tetrahit L.
Slovenský název: Konopnica napuchnutá
Německý název: Gemeiner Hohlzahn, Gemeine Hanfnessel
Anglický název: Hempnettle, common
Bayer kód: GAETE
Proseeds

Čeleď

Hluchavkovité - Lamiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý časně jarní plevel.

Výskyt

Roste hojně v prosvětlených lesích a jejich lemech, na lesních mýtinách a pasekách, v příkopech u silnic a cest, na mezích, rumištích, v sídlištních biotopech, na polích. Vyskytuje se zejména na sušších lehčích půdách, zásaditých i kyselých, od nížin do horského stupně. Zapleveluje jarní obiloviny, len, okopaniny (zvláště brambory) a zahradní plodiny. Může se vyskytovat i v prořídlých ozimech. Patří mezi velmi nebezpečné plevele se silnou konkurenční schopností.

Popis rostliny

Kořen krátký, větvený. Lodyha 50–90 (–120) cm vysoká, ve dvou nejnižších uzlinách někdy s adventivními kořeny, odzdola často větvená, hustě štětinatě chlupatá, zejména na ztlustlinách pod uzlinami.

Vstřícné listy jsou řapíkaté, podlouhle vejčité až kopinaté, na okraji pilovitě vroubkované, chlupaté.

Světle nachové nebo žlutavě bílé květy jsou směstnány do hustých úžlabních lichopřeslenů. Kalich je zvonkovitý, s 5 dlouhými, ostnitě špičatými zuby.

Tvrdka je 3 až 3,5 mm dlouhá, v obrysu skoro vejčitá, k základně zúžená, břišní stěna vyklenutá, povrch je hladký, matný, barva šedohnědá, s nepravidelně tmavými skvrnami.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od července do září. Na jedné rostlině dozrává průměrně 100 – 600 plodů (i více), které snadno vysemeňují ještě před sklizní plodiny a zůstávají v půdě životné několik let. Tvrdky klíčí a vzcházejí hromadně brzo zjara a nepravidelně během celé vegetační doby.

Vedle přirozeného vysemeňování na stanovišti se síří též osivem či statkovými hnojivy.
Konopice polní ve fázi 4 pravých listů

Konopice polní ve fázi 4 pravých listů

detail