BASF
BASF
BASF

Kopřiva dvoudomá

Latinský název: Urtica dioica L.
Slovenský název: Pŕhľava dvojdomá
Německý název: Große Brennessel
Anglický název: Nettle common
Bayer kód: URTDI
Proseeds

Čeleď

Kopřivovité - Urticaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý dvoudomý druh s převážně generativním rozmnožováním.

Výskyt

Jako polní plevel se vyskytuje ojediněle, především na místech souvisejících s ohnisky zaplevelení kopřivy. Hojněji v sadech. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností. Přestože snáší zastínění, v hustě zapojených porostech kulturních plodin se vyskytuje pouze jednotlivě. Nejvíce škodí v zahradách, parcích a okrasných trávnících.

Popis rostliny

Rostlina celá pokrytá žahavými chlupy.

Na stanovišti setrvává vytrvalými, plazivými a větvenými oddenky s bohatými kořeny. Časně na jaře vyrůstají z oddenků četné přímé, statné, čtyřhranné, jednoduché až chudě větvené listnaté lodyhy, (25 -) 40 – 150 (- 200) cm vysoké.

Vstřícné, velké, žahavé listy jsou široce vejčité, vejčité až kopinaté, na vrcholu v obrysu zašpičatělé, na bázi zpravidla srdčité, pilovité až hrubě pilovité a na bázi dlouhého řapíku jsou zřetelně kopinaté, nesrostlé palisty.

Hustá úžlabní květenství mají drobné, zpravidla jednopohlavné, zelenavé kvítky. Samčí rostliny mají kvítky se 4 okvětními lístky a 4 tyčinkami, kdežto samičí rostliny mají pouze v kvítku 2 okvětní lístky a pestík s přisedlou a chlupatou bliznou. Řidčeji se vyskytují rostliny jednodomé se samčími i samičími kvítky na jednom jedinci. Na samičích rostlinách dozrávají drobné nažky, uzavřené v okvětí. Jsou v obrysu oválné až vejčité, nahoře tupě zašpičatělé, se zbytkem krátké blizny, na průřezu čočkovitě zploštělé, žlutavě šedé až šedé, 1 – 1,2 mm dlouhé a 0,7 – 0,9 mm široké.

Reprodukční šíření

Rostlina se rozmnožuje generativně i vegetativně. Pohlavní rozmnožování je však méně časté pro obtížný způsob opylení (obvykle větrem) a nažky se proto na samičích rostlinách objevují řidčeji. Kvetení probíhá od června do podzimu. Na jedné samičí rostlině dozrává až několik desítek tisíc nažek. Převládá zde rozmnožování vegetativní, částmi podzemních výběžků, jež se rozrůstají všemi směry a tvoří hustá souvislá ohniska, jež potlačují téměř všechny ostatní druhy plevelů i rostliny kulturní.

Zralé nažky se mohou přenášet vodou, větrem a spolu s částmi výběžků také půdou, komposty, nářadím aj.
Kvetoucí rostlina

Kvetoucí rostlina

detail