Chemap Agro s.r.o.

Kopřiva žahavka

Latinský název: Urtica urens L.
Slovenský název: Žihľava malá
Německý název: Kleine Brennessel
Anglický název: Burning nettle, Small nettle
Bayer kód: URTUR
Proseeds

Čeleď

Kopřivovité - Urticaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý časně jarní plevel.

Výskyt

Plevel na polích (okopaniny), v zahrádkách, pařeništích, zelinářských a zahradnických závodech, dále na rumištích, návsích, opuštěných místech v okolí lidských sídlišť apod. Druh je rozšířen na živinami dobře zásobených půdách.Je nepříjemným plevelem na zahradách.

Popis rostliny

Jednoletá, jednodomá rostlina časně jarního charakteru,bylina

Kořenový systém rozvětvený zejména pod povrchem do hloubky 14-18 cm, ojediněle 60 cm. Lodyhy (5-) 10-40 cm (-70) vysoké, zpravidla přímé někdy větvené, čtyřhranné, s roztroušenými žahavými chlupy, nežahavé chlupy ojedinělé nebo zcela chybí.

Listy vstřícné, čepel široce vejčitá až podlouhlá, (1,0-) 1,5-4,0 (-7,5) cm dl.; a 1,0-2,5 (-5,0) cm šir., na vrcholu obrysu tupá, na bazi klínovitě až tupě zúžená, vzácně mělce srdčitá, tmavozelená až žlutavě zelená, s roztroušenými žahavými chlupy; řapík (0,6-) (1,0-2,0) (-3,5) cm dl.; palisty malé, kopinaté, 1-2 (-3) mm dl., celokrajné.

Květy jednopohlavné, jednodomé; prašníkové i pestíkové květy společně v jednom květenství; po odkvětu slabě převislá, poměrně hustá, kratší nebo stejně dlouhá jako řapík, v jehož úžlabí vyrůstají, s ojedinělými žahavými chlupy. Okvětí čtyřčetné, zelené.

Květenství: Úžlabní laty Klubkovitě ztažené.

Doba květu: V.-X.

Plody jsou nažky v obrysu vejčité (1,4-) 1,7-2,0 (-2,2) mm dl. a 1,2-1,4 mm šir., světle hnědé, hnědé až zelenavě hnědé, slabě lesklé.
detail