BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Laskavec bílý

Latinský název: Amaranthus albus L.
Slovenský název: Láskavce
Německý název: Amarant
Anglický název: Pigweed, white
Bayer kód: AMAAL
Varistar

Čeleď

Laskavcovité - Amaranthaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Popis rostliny

Přímé tuhé, světlé, silně zdřevnatělé lodyhy o výšce 10–50 cm, častěji nalézáme rostliny s lodyhami vystoupavými až poléhavými. Bohatě větví již odspoda, větve jsou poměrně tenké, směrem k vrcholu se zkracují a dodávají rostlinám typický široce kuželovitý vzhled. Listy jsou oválně podlouhlé až kopisťovité, s protaženou střední žilkou, na postraních větvích výrazně menší. Úžlabní květenství jsou nevýrazná, krytá dlouhými ostnitě zašpičatělými listeny. Semena jsou výrazně menší než u ostatních druhů laskavců (0,8–0,9 mm).
detail