BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Laskavec ohnutý

Latinský název: Amaranthus retroflexus L.
Slovenský název: Láskavec ohnutý
Německý název: Rauhhaariger Amarant, Zurückrümmter Fuchsschwanz
Anglický název: Pigweed, redroot
Bayer kód: AMARE
Agrinova

Čeleď

Laskavcovité - Amaranthaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Výskyt

Vyskytuje se na rumištích, skládkách, zahradách, polích, kompostech, podél cest, v příkopech apod. Nitrofilní, dosti teplobytný druh, snáší půdy i mírně zasolené, k pH indiferentní. Zapleveluje především okopaniny, zeleniny a ostatní širokořádkové plodiny, též v sadech a vinicích. Může se vyskytovat i v prořídlých obilovinách. Patří mezi velmi nebezpečné plevele. Značně rezistentní vůči herbicidům.

Popis rostliny

Kořen je silný kůlový s četnými postranními kořeny.

Lodyha je (2 -) 10–200 cm vysoká, přímá, jednoduchá nebo větvená, poněkud rozbrázděná, hustě a krátce vlnatě pýřitá (čímž se odlišuje od ostatních druhů laskavců), zelená až červenavá.

Listy dlouze řapíkaté, čepele kosníkovitě vejčité až podlouhlé, tupé až zašpičatělé, na bázi klínovité, ploché, na okraji někdy mírně zvlněné.

Nahloučený, přímý lichoklas je tvořen drobnými jedno nebo oboupohlavními, zelenými až bledými květy, shloučenými v květní klubíčka. Květní listénce jsou tuhé a pichlavé, o málo nebo až 2x delší než okvětní lístky. Menší lichoklasy vyrůstají též v úžlabí listů.

Plodem jsou elipsoidní, jednosemenné tobolky, otvírající se obřízně víčkem. Semena jsou v obrysu téměř okrouhlá, čočkovitá, 1 – 1,2 mm v průměru, černá, s hladkým, silně lesklým povrchem. U jizvy je zřetelný malý zobáčkovitý výstupek.

Popis plodu

druh morfologicky značně variabilní pokud se týká větvení lodyh a lichoklasů. Lodyha je hustě chlupatá, čímž se odlišuje od ostatních druhů laskavců, listy kosníkovité, květenstvím je hustý, široký, většinou větvený lichoklas. Okrouhlá semena mají kolem 1,0 mm v průměru.

V optimálních podmínkách může jedna mohutná rostlina vyprodukovat i 500000 semen, reálná produkce v porostech okopanin je mnohem nižší - většinou kolem 2000 semen na rostlinu.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od července do října. Vyznačuje se mimořádně vysokou tvorbou semen, jichž dozrává na jedné rostlině až několik set tisíc. Semena dozrávají postupně a snadno vypadávají do okolí mateřské rostliny, kde při silném výskytu tvoří často černý pokryv. Čerstvě dozrálá semena jsou málo klíčivá. Hromadně klíčí až po přezimování v půdě, později na jaře až do podzimu, nejlépe z hloubky 1 až 2 cm či při příznivé vlhkosti z povrchu půdy. Může se šířit osivem, kompostem, statkovými hnojivy aj.
Laskavec ohnutý

Laskavec ohnutý

laskavec úzkolistý

laskavec úzkolistý

detail