BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Lebeda rozkladitá

Latinský název: Atriplex patula L.
Slovenský název: Loboda konáristá, Loboda rozložitá
Německý název: Gemeine Melde
Anglický název: Common orache, Orach, spreading
Bayer kód: ATXPA
Agrinova

Čeleď

Merlíkovité - Chenopodiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Výskyt

Roste na rumištích, skládkách, kompostech, hnojištích, okolí sídel, často i při silnicích aj. Půdy často obohacené dusíkem či mírně zasolené. Je nejrozšířenějším druhem rodu Atriplex v polních podmínkách, zapleveluje všechny plodiny, zejména však širokořádkové (okopaniny a zeleniny).

Popis rostliny

Kořen kůlový, silný, tuhý, jednoduchý až větvený.

Lodyha zpravidla 20 – 80 cm vysoká, přímá, vzpřímená až k zemi přitisklá, zpravidla á vstřícnými, kolmo odstálými větvemi dosti bohatě až řídce větvená, zeleně a žlutozeleně podélně proužkovaná.

Spodní listy jsou řapíkaté, kosníkovité až kopinaté, v nejširším místě na spodní části čepele se 2 velkými, šikmo kupředu směřujícími zuby, horní listy jsou kopinaté. Květenství je přímé, krovky vejčitě kosníkovité, v nejširší části s více méně zřetelnými zuby.

Nažky heterokarpické: větší nažky (2,5 – 3 mm široké) světleji zbarvené, hnědé, okrouhlé, silně zploštělé (tvoří podíl nejvýše 5 %); menší nažky (1,5 – 2 mm široké), černohnědé, okrouhlé, na příčném řezu čočkovité.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od července do října. Na jedné rostlině dozrává až několik tisíc nažek (100 – 6 000). Nažky mají velmi proměnlivou dormanci a klíčí nepravidelně v průběhu celého roku, zvláště při vyšších teplotách půdy. Klíčí na povrchu půdy a nejlépe z hloubky kolem 2 cm.

Nažky jsou šířeny statkovými hnojivy (zvláště komposty a neuleželým hnojem), nejčastěji větrem a vodou z ohnisek zaplevelení.
Lebeda lesklá

Lebeda lesklá

Lebeda rozkladitá

Lebeda rozkladitá

detail